Autor:

groszek

Data publikacji:

20.08.2020

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Bezpłatne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla rodzin adopcyjnych i zastępczych

poradnia dla rodzin adopcyjnych

Poradnia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Dla Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych

Poradnia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Dla Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych uruchomiła bezpłatną ofertę specjalistycznego wsparcia kierowanego do rodzin adopcyjnych i zastępczych z terenu województwa mazowieckiego. Zadanie realizowane jest w formie pilotażu do końca roku 2020.

Wieloletnie doświadczenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w zakresie organizowania i prowadzenia różnych form rodzinnej pieczy zastępczej oraz powierzania dzieci do adopcji upoważnia do stwierdzenia, że jest to taki rodzaj opieki nad dzieckiem i rodzicielstwa, który wymaga stałego przyjaznego wsparcia, serdecznej rozmowy, konsultacji, porady, opinii. Wiele rodzin po przysposobieniu dziecka wymaga okresowej (krótko lub długofalowej) pomocy i wsparcia psycho-pedagogicznego. Bezsprzeczna jest potrzeba wsparcia na różnych etapach funkcjonowania rodzin adopcyjnych i zastępczych; od trudności adaptacyjnych na początku i w procesie budowania więzi po trudności związane z budowaniem tożsamości w okresie dorastania i wchodzenia w dorosłość.

Oferta Poradni wpisuje się w potrzebę rozwijania m.in. specjalistycznych form pomocy i opieki nad adoptowanym dzieckiem oraz jego rodziną w okresie przeżywania specyficznych trudności opiekuńczo-wychowawczych. Służyć będzie podniesieniu kompetencji wychowawczych i opiekuńczych tych rodzin, wzmocnieniu pełnienia prawidłowych ról w rodzinie, wsparciu i poprawie funkcjonowania rodzin adopcyjnych przeżywających tego typu trudności. W Polsce nie funkcjonuje poradnia, która specjalizowałaby się w ukierunkowanym poradnictwie dla rodzin adopcyjnych, a rodziny te nie zawsze mogą otrzymać potrzebną pomoc w Ośrodku Adopcyjnym, czy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, szczególnie, gdy rodzina wymaga długoterminowej pracy. Ponadto, w ramach projektu wsparcie otrzymają również adoptowane osoby dorosłe w radzeniu sobie z różnymi trudnościami codzienności, budowaniu tożsamości, w pełnieniu ról społecznych i rodzinnych.

W ofercie Poradni przewidziano:

 • konsultacje psychologiczne (indywidualne, rodzinne, także dla dzieci);
 • konsultacje pedagogiczne (indywidualne, rodzinne, dla osób dorosłych adoptowanych),
 • konsultacje psychiatry dziecięcego,
 • psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzinną,
 • psychoterapię traumy u dzieci metodą EMDR,
 • grupy wsparcia: dla osób dorosłych adoptowanych, dla opiekunów zastępczych, dla rodziców adopcyjnych dzieci w wieku do 6 lat, dla rodziców adopcyjnych dzieci od lat 7 oraz dla nastolatków w kryzysie tożsamości (lub warsztaty dla nastolatków).

Usługi realizowane są w dwóch lokalach TPD w Warszawie:

 • przy ul. Marszałkowskiej 34/50 i Kredytowej 1a lok. 13
 • w „Gabinet Centrum” w Alejach Jerozolimskich 31/33

Dokładne informacje, jak również formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: https://poradnia.tpd-maz.org.pl  lub pod numerem telefonu +48 662 131 687.

PORT Mazowsze

PORT Mazowsze – punkt specjalistycznego wsparcia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych został powołany w 2020 r. we współpracy z Zarządem Województwa Mazowieckiego.

Celem PORT-u Mazowsze jest pomoc i wsparcie rodzin zastępczych i adopcyjnych mieszkających na terenie woj. mazowieckiego.

Każda osoba, która przeżywa problemy w związku z opieką nad powierzonym lub adoptowanym dzieckiem, mieszkająca na Mazowszu, może się do nas zwrócić o pomoc.

Oferujemy spotkania bezpośrednie w punkcie przyjęć w Warszawie a także konsultacje telefoniczne i on line (Skype).

 • Pomagamy m.in. w:
 • problemach wychowawczych
 • problemach emocjonalnych
 • problemach w relacji małżeńskiej/rodzinnej
 • budowaniu więzi pomiędzy opiekunem a dzieckiem
 • diagnozowaniu indywidualnych potrzeb dzieci
 • radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami dziecka
 • kontaktach z rodzinami naturalnymi powierzonych dzieci
 • problemach w obszarze prawnym, psychiatrycznym, seksuologicznym

Pomoc PORT-u Mazowsze obejmuje:

 • konsultacje indywidualne dla dorosłych i dzieci
 • terapię indywidualną dla dorosłych i dzieci
 • terapię rodzinną
 • terapię małżeńską
 • terapię grupową dla dorosłych i dzieci
 • grupę wsparcia dla rodziców i opiekunów
 • superwizję dla rodzin
 • pomoc specjalistyczną (prawną, psychiatryczną i seksuologiczną)

Kontakt:

PORT Mazowsze – punkt specjalistycznego wsparcia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych

Biuro:

Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa

tel.: 531 018 155

e-mail: [email protected]

Punkt przyjęć:

ul. Bohomolca 17, 01-613 Warszawa (przy Placu Wilsona)

Wszystkie spotkania, konsultacje telefoniczne i on line odbywają się wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu spotkania pod nr tel. 531 018 155.