Autor:

Agnieszka Damska

Data publikacji:

17.01.2024

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Kontrowersyjne rozstrzygnięcie konkursu na Realizatorów Programu In Vitro na Śląsku!

rozstrzygniecie konkursu w programie in vitro na Slasku

W ostatnich dniach ogłoszono wyniki konkursu na Realizatora programu in vitro na Śląsku. W konkursie wyłoniono jednego realizatora dla całego województwa. Pomimo uzyskania maksymalnej liczby punktów przez czterech Realizatorów,  wybrano tylko jedną firmę - Medi Partner sp.z o.o.

Mimo, że warunki konkursu umożliwiały takie rozstrzygnięcie, uważamy że jest to decyzja niekorzystna dla pacjentów, ograniczająca konkurencyjność, możliwość wyboru i dostępność do leczenia. Poza uniemożliwieniem pacjentom wyboru miejsca leczenia, kumulacja pacjentów w jednym ośrodku może znacząco wydłużyć czas oczekiwania na rozpoczęcie procedury in vitro. Jest to szczególnie ważne w sytuacji leczenia niepłodności, podczas którego czas odgrywa niezwykle istotną rolę.

Konkurs jako główne kryterium punktacji przyjął kryterium ceny, wskazując jako punkt odniesienia uśrednioną cenę rynkową wynoszącą 10 000 zł - 12 000 zł. Jednocześnie za cenę rynkową przyznawał 2 punkty, zmuszając realizatorów do deklarowania znacznie niższej ceny. Maksymalną ilość punktów - 14 - przyznawano za wycenę poniżej 7 000 zł. Oferty 4 ośrodków dostały maksymalną liczbę punktów. 

uchwala w sprawie in vitro na Slasku

Mamy obawy, czy tak znaczne obniżenie ceny nie wpłynie na jakość procedur. Ponadto obawiamy się, że wyłonienie tylko jednego wykonawcy na tak duży program może spowodować trudności w funkcjonowaniu innych ośrodków i w konsekwencji monopolizację śląskiego rynku leczenia niepłodności.

Wątpliwości i pytania dotyczące postępowania konkursowego skierowaliśmy do Marszałka Województwa Śląskiego w piśmie z dnia 14 grudnia 2023 r. Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Trudno nam zrozumieć powody takiego rozstrzygnięcia. Czy zadecydowała wygoda urzędników, dla których obsługa i nadzór nad realizacją w jednym ośrodku jest z pewnością łatwiejsza niż w kilku? A może krótkowzroczność i brak szerszego spojrzenia na problem.

Źródło: bip.slaskie.pl

 

Zobacz też: