Kontakt

Kontakt do stowarzyszenia

Adres korespondencyjny:
04-789 Warszawa, ul Południowa 30/6 m.4

Kontakt telefoniczny
zarząd:
+48 600 235 522 - Marta Górna
+48 794 553 745 - Barbara Szczerba

email: [email protected]

Rejestry
Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000133538
Główny Urząd Statystyczny - nr REGON: 015270370
Urząd Skarbowy - nr NIP: 123-09-73-184

Konto stowarzyszenia

Wszystkie osoby pragnące wesprzeć finansowo działalność stowarzyszenia mogą kierować wpłaty na konto:
Bank PKO BP SA IX o/Warszawa
42 1020 1097 0000 7002 0088 0286
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW
Koniecznie z dopiskiem: NA CELE STOWARZYSZENIA