Autor:

admin

Data publikacji:

16.03.2020

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Treść oświadczenia ESHRE - Europejskiego Stowarzyszenia Reprodukcji Człowieka i Embriologii - w sprawie pandemii koronawirusa - Covid-19 w świetle starań o ciążę oraz ciąży

koronavirus

Koronawirus - Covid-19: Oświadczenie ESHRE dotyczące ciąży i poczęcia

W obliczu rosnącej liczby przypadków zakażenia koronawirusem Covid-19 i szeroko rozpowszechnionych inicjatyw mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, ESHRE zaleca, aby członkowie Towarzystwa postępowali zgodnie z zaleceniami władz lokalnych i krajowych, mając na uwadze ich codzienne aktualizacje, z zachowaniem maksymalnej zgodności.

Ciąża i starania o ciążę

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami z Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób w Stanach Zjednoczonych (Centers for Disease Control and Prevention CDC) oraz innych, europejskich organizacji (1,2), nie ma mocnych dowodów na jakiekolwiek negatywny wpływ zakażenia Covid-19 na ciąże, szczególnie te we wczesnych stadiach.

Odnotowano zaledwie kilka przypadków kobiet z dodatnim wynikiem na Covid-19, kobiety te urodziły zdrowe niemowlęta, u których nie wykryto wirusa. (3) Istnieją doniesienia o niekorzystnym wpływie wirusa na ciąże (przedwczesne pęknięcie błon płodowych, poród przedwczesny), ale doniesienia oparto na ograniczonych danych (4). Opublikowano również jeden przypadek zakażonego niemowlęcia, jednak nie da się udowodnić, że do zakażenia doszło wewnątrz łona (5).

Dane te, choć optymistyczne, opierają się na niewielkiej próbie i należy podchodzić do nich z ostrożnością. Odnoszą się one do ciąż w końcowych stadiach, nie mamy informacji na temat możliwego wpływu zakażenia Covid-19 na ciąże w początkowych stadiach (6).

W związku z powyższym, oraz mając na uwadze wyniki badań dotyczące matek i noworodków badanych w innych zakażeniach koronawirusem (np. SARS), ESHRE zaleca stosować środki bezpieczeństwa (7). Należy mieć na uwadze, że w przypadku zachorowania może zaistnieć konieczność zastosowania terapii z wykorzystaniem leków przeciwwskazanych u kobiet w ciąży.

Jako środek ostrożności - i zgodnie ze stanowiskiem innych towarzystw naukowych w medycynie rozrodu - zalecamy, aby pacjenci z niepłodnością rozważający lub planujący leczenie, nawet w przypadku, gdy nie znajdują się w grupie ryzyka dla zakażenia Covid-19, unikali poczęcia w okresie pandemii. W przypadku pacjentów będących w trakcie leczenia sugerujemy rozważenie odroczenia ciąży i zamrożenie oocytów lub zarodków w celu odroczenia transferu.

ESHRE zaleca ponadto, aby pacjentki w ciąży oraz kobiety i mężczyźni planujący leczenie lub będący w jego trakcie unikali podróży do obszarów zakażenia oraz kontaktu z potencjalnie zakażonymi osobami.

ESHRE będzie nadal monitorować literaturę naukową, szczególnie w odniesieniu do ART i ciąży. Potwierdza też pogląd, że wszyscy lekarze mają obowiązek unikać dodatkowego obciążenia systemu opieki zdrowotnej, który w wielu lokalizacjach jest już przeciążony.

1. www.cdc.gov/coronavirus

2. www.rcog.org.uk/globalassets

3. Chen H, Guo J, Wang C, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. Lancet 2020; doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30360-3

4. Liu Y, Chen H, Tang K, Guo Y. Clinical manifestations and outcome of SARS-CoV-2 infection during pregnancy. J Infection 2020; doi.org/10.1016/j.jinf.2020.02.028

5. Wang X, Zhou Z, Zhang J, et al. A case of 2019 Novel Coronavirus in a pregnant woman with preterm delivery. Clinical Infectious Diseases 2020; doi.org/10.1093/cid/ciaa200

6. Liang H, Acharya G. Novel corona virus disease (COVID-19) in pregnancy: What clinical recommendations to follow? AOGS 2020; doi.org/10.1111/aogs.13836

7. Schwartz DA, Graham AL. Potential and maternal infant outcomes from coronavirus 2019-nCoV (SARS-CV2) infecting pregnant women: Lessons from SARS, MERS, and other coronavirus infection. Viruses 2020; doi.org/10.3390/v12020194

Referencje:

www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

www.iffs-reproduction.org/page/COVID-19

www.acog.org/Clinical-Guidance-and-Publications

www.asrm.org/news-and-publications

Źródło: www.eshre.eu/Press-Room/ESHRE-News#CoronaStatement27feb
Źródło obrazka: https://pixabay.com/