Autor:

Data publikacji:

26.03.2014

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Zasady zarządzania nieodpłatnymi ogłoszeniami na portalu nasz-bocian.pl i w mediach społecznościowych Stowarzyszenia NASZ BOCIAN

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN, jest niezależną organizacją pacjencką utrzymującą się ze składek członkowskich, darowizn, dotacji ze środków publicznych i prywatnych, odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, zbiórek publicznych, dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego, dochodów z działalności gospodarczej, inwestycji kapitałowych (lokaty).

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN, zwane dalej „Stowarzyszeniem” na mocy uchwały zarządu z dnia 01 września 2020, przyjęło następujące zasady zarządzania nieodpłatnymi ogłoszeniami i treściami informacyjnymi na portalu nasz-bocian.pl oraz na stronach społecznościowych Stowarzyszenia NASZ BOCIAN:

  1. Treści publikowane nieodpłatnie na stronach Stowarzyszenia NASZ BOCIAN oraz w mediach społecznościowych Stowarzyszenia NASZ BOCIAN muszą spełniać warunek korzyści dla środowiska osób niepłodnych w postaci np. oferowania bezpłatnych usług i programów; informacji o działaniach podnoszących świadomość pacjencką; wydarzeń i programów związanych z edukacją pacjencką; ogłoszeń oraz informacji istotnych dla pacjentów i dla kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych etc.
  2. Stowarzyszenie NASZ BOCIAN oraz reprezentujący je redaktorzy stron mają wyłączne prawo oceny nadesłanych materiałów i podjęcia decyzji, czy realizują one interes pacjentów oraz czy nie pozostają w sprzeczności z celami statutowymi Stowarzyszenia NASZ BOCIAN.
  3. Stowarzyszenie NASZ BOCIAN nie ponosi prawnej odpowiedzialności za materiały pochodzące ze źródeł zewnętrznych, w tym szczególnie za ich niezgodność z deklarowaną praktyką ogłoszeniodawcy.
  4. Pierwszeństwo publikacji na stronie głównej mają zawsze ogłoszenia i materiały własne Stowarzyszenia NASZ BOCIAN oraz informacje dotyczące wydarzeń, nad którymi Stowarzyszenie NASZ BOCIAN przyjęło patronat.
  5. Kolejność publikacji nadesłanych informacji i ogłoszeń jest każdorazowo ustalana przez redaktorów stron.
  6. Materiały przeznaczone do publikacji na stronach Stowarzyszenia NASZ BOCIAN powinny zostać przygotowane graficznie i zredagowane przez autorów w taki sposób, aby główną funkcją tekstu była funkcja informacyjna.
  7. Materiały o jednoznacznym wydźwięku promocyjnym i reklamowym będą odrzucane jako treści publikowane nieodpłatnie przez redaktorów stron.