Dołącz do nas

Aby stać się członkiem Stowarzyszenia "Nasz Bocian" należy:

  • zapoznać się ze statutem Stowarzyszenia
  • wypełnić Deklarację członkowską
  • wypełnioną Deklarację należy przesłać pocztą na adres korespondencyjny Stowarzyszenia (dane podane są na formularzu zgłoszeniowym),
  • przesłać informację pocztą elektroniczną o dokonanym zgłoszeniu pod adres [email protected]

Na podstawie zgłoszeń Zarząd Stowarzyszenia będzie przyjmował nowych członków na specjalnych posiedzeniach.
Informacja o przyjęciu zostanie każdemu przesłana pocztą na wskazany we wniosku adres.

Jeżeli chcesz zostać naszym wolontariuszem:

napisz do nas na adres [email protected] - napisz co możesz dla nas robić i dlaczego chcesz z nami współpracować.