Autor:

admin

Data publikacji:

11.11.2020

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Jak zostać rodziną zastępczą?

jak założyć rodziną zastępczą

Rodzina zastępcza jest tymczasową formą opieki nad dzieckiem i najlepszą formą wsparcia, gdy zawodzi rodzina biologiczna.

Osoby, które chciałyby utworzyć rodzinę zastępczą powinny zgłosić się do lokalnego organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W zależności od miejsca zamieszkania może to być Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Proces założenia rodziny zastępczej zajmuje około pół roku i składa się z pięciu etapów:

 

Etap I - dostarczenie dokumentów

W pierwszym kroku należy dostarczyć odpowiednie dokumenty i zaświadczenia lekarskie takie jak:

  • podanie,
  • życiorys,
  • kopie dokumentów osobistych oraz odpis aktu małżeństwa lub aktu urodzenia (u osób samotnych),
  • zaświadczenie o zarobkach (w zależności od tego czy kandydat ma własną działalność gospodarczą czy jest zatrudniony bądź bezrobotny - jest zobowiązany o dostarczenie PIT, zaświadczenie z zakładu pracy, Urzędu Skarbowego lub Powiatowego Urzędu Pracy)
  • zaświadczenie o stanie zdrowia,
  • zaświadczenia od lekarza POZ oraz potwierdzenie braku choroby natury psychicznej,
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • w przypadku rodzin zastępczych zawodowych - pozytywna opinia ośrodka pomocy społecznej na ich temat,
  • dokumenty dotyczące sytuacji mieszkaniowej, umowa najmu mieszkania

Etap II - wywiad rodzinny

Kandydaci zostają poddani wywiadowi rodzinnemu - oznacza to wizytę pracownika z ośrodka w ich domu, rozmowę z domownikami, obejrzenie mieszkania. Pracownik oceni czy w mieszkaniu dziecko będzie miało odpowiednie warunki do rozwoju, emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Etap III - badania psychologiczno-pedagogiczne

Kandydaci na rodziców zastępczych muszą przejść badania psychologiczno-pedagogiczne wykonywane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (lub instytucję przez niego wskazaną). Badania te dotyczą predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii kandydat na rodzica zastępczego uzyskuje wstępną akceptację umożliwiającą odbycie szkolenia.

Etap IV - szkolenie

Kandydaci przechodzą szkolenie dotyczące umiejętności psychologicznych, poznają procesy wychowawcze w rodzinie zastępczej, prawa i obowiązki dziecka w rodzinie zastępczej, specyfikę rozwoju dziecka pozbawionego naturalnego środowiska rodzinnego. Wymiar godzinowy szkolenia wynosi zgodnie z rozporządzeniem co najmniej 60 godzin dydaktycznych oraz co najmniej 10 godzin praktyk.

Etap V - kwalifikacja

Po ukończeniu szkolenia otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne i opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej o spełnianiu przez kandydatów odpowiednich warunków, o których mówi ustawa o pomocy społecznej.