Plan przejścia w ADOPCJI - szkolenie

szkolenie plan przejścia w adopcji

Dzieci, które doświadczyły kilkukrotnych lub źle przygotowanych zmian środowiska rodzinnego są w wysokim ryzyku występowania późniejszych problemów behawioralnych i emocjonalnych. Dotyczy to aż 63% dzieci z „trudnych miejsc”, których dotknęła destabilizacja w postaci zmiany domu (Rubin i in. 2007). U dzieci, których przejście było dobrze przygotowane ryzyko wystąpienia takich problemów obniża się trzykrotnie. To zjawisko uznaje się za problem systemowy – nie jest ono związane z potencjałem samych dzieci, ich obciążeniami organicznymi i traumatycznymi, ale ze sposobem, w jaki dorośli przeprowadzają dzieci przez zmianę środowiska rodzinnego.

O nas

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji Nasz Bocian istnieje od 20 lat. Towarzyszymy w drodze przez niepłodność, dając wiedzę o leczeniu i adopcji oraz wsparcie psychologiczne. Wspieramy rodzinną opiekę zastępczą.
Naszymi trenerami są specjaliści posiadający doświadczenie w pieczy zastępczej i adopcji. Trenerzy pracują w dwuosobowych zespołach, w których przynajmniej jedna osoba jest rodzicem adopcyjnym lub zastępczym.

Wspieramy szkoleniowo:

 • rodziców adopcyjnych,
 • rodziców zastępczych,
 • pracowników Ośrodków Adopcyjnych,
 • pracowników Centrów Pomocy Rodzinie,
 • a także pracowników Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Szkolenie „Plan przejścia w adopcji i w praktyce rodzin pracujących z dziećmi z trudnych miejsc”

Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez rodziców adopcyjnych i zastępczych zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu „Plan przejścia w adopcji i w praktyce rodzin pracujących z dziećmi z trudnych miejsc”.

Szkolenie składa się z dwóch modułów i jest prowadzone w formule warsztatowej:

 1. Teoria Więzi w ujęciu praktycznym: skąd wzięła się koncepcja „przeniesienia więzi” i „nowego początku”, co wiemy z aktualnych badań pionowych z dziećmi doświadczającymi zmian opiekunów i domu, znaczenie kontynuacji więzi, czynniki chroniące dziecko.
 2. Plan Przejścia w 3 fazach: jak zespołowo opracować Plan Przejścia, jak dostosować Plan do wieku i potrzeb dziecka, jak przeprowadzić dzieci i dorosłych przez fazę symbolicznego zasiedlania i poszerzania relacji z nową rodziną, fazę pożegnania z dotychczasowym środowiskiem i fazę stabilizacji.

Cele i program szkolenia

 • elementy wiedzy o Teorii Więzi - ujęcie praktyczne,
 • organizacja procesu pożegnania z dzieckiem, w tym bezpieczne przygotowanie rodziny i dziecka do trwałej zmiany środowiska rodzinnego (adopcji, reintegracji, zmiany miejsca pobytu),
 • organizacja procesu przyjęcia dziecka w środowisku docelowym, w tym bezpieczna adaptacja,
 • znaczenie zmian miejsca i opiekunów w życiu dziecka oraz poznanie narzędzi i technik facylitujących zmiany,
 • wyposażenie uczestników w wiedzę o Planach Przejścia: z jakich faz się składają, jak je przygotować i zespołowo realizować, aby zwiększyć szansę dziecka na udaną stabilizację w nowym środowisku.

Szkolenie jest oparte na autorskim programie inspirowanym projektem Keep Connected the Fostering Network UK. Treści szkolenia opierają się na aktualnych badaniach z zakresu więzi i badaniach pionowych dzieci z pieczy oraz adoptowanych.

Szkolenie prowadzą

Dr Anna Krawczak – badaczka Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem UW, od 13 lat związana ze Stowarzyszeniem Nasz Bocian, specjalistka standardów ochrony dzieci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, autorka i trenerka programu szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych MENTOR, certyfikowana praktyczka TBRI (Trust-Based Relational Intervention). Autorka licznych artykułów i książek poświęconych problematyce adopcji, pieczy zastępczej i prawom dziecka.

Beata Potocka - pedagożka, autorka i trenerka programu szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych MENTOR, certyfikowana praktyczka TBRI (Trust-Based Relational Intervention). Absolwentka Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Przewodnicząca Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów.

Cena szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowy i trwa 7 h dydaktycznych.
Liczebność grupy - do 20 osób
Koszt szkolenia: 4620 zł netto
W koszt wliczone są materiały dla uczestników, nie jest wliczona sala i catering.

Kontakt

[email protected]
Marta Górna: 600 235 522
Anna Krawczak: 690 999 007