Kim jesteśmy

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji “Nasz Bocian” od 2002 roku jest głosem polskich pacjentów zmagających się z niezamierzoną bezdzietnością. Każdego dnia wspieramy pacjentów - słuchamy, informujemy, słuchamy ich głosu i odpowiadamy na ich potrzeby.

Towarzyszymy pacjentom w ich drodze przez niepłodność, dostarczając wiedzę o leczeniu i adopcji oraz wsparcie psychologiczne. Podejmujemy działania wpierające rozwój rodzinnej opieki zastępczej.

Prowadzimy działania edukacyjne i rzecznicze, a także współpracujemy ze wszystkimi środowiskami  mającymi wpływ na losy niepłodnych pacjentów w Polsce. Prezentujemy wiedzę zgodną z medycyną opartą na faktach i promujemy rozwiązania o sprawdzonych badaniami wynikach.

Jesteśmy aktywnym członkiem Fertility Europe – organizacji zrzeszającej europejskie organizacje pacjenckie, wraz z którą prowadzimy działania edukacyjne i rzecznicze, których celem jest szerzenie wiedzy o płodności oraz zniesienie ograniczeń w dostępie do leczenia oraz dyskryminacji dotykającej ludzi niepłodnych w Europie.  

Jesteśmy autorami i współautorami wielu programów samorządowych dofinansowujących leczenie niepłodności metodą in vitro, które po likwidacji rządowego programu stały się jedyną formą finansowego wsparcia leczenia tą metodą.

Zawsze i wszędzie zdecydowanie sprzeciwiamy się stygmatyzacji pacjentów zmagających się z niepłodnością oraz dzieci urodzonych dzięki leczeniu IVF. Sprzeciwiamy się nieprawdziwym informacjom na temat leczenia głoszonym przez osoby i organizacje kierujące się ideologią bądź religijnymi uprzedzeniami, niemającymi uzasadnienia w medycynie opartej na faktach.

Stoimy na straży bezpiecznego, etycznego i skutecznego leczenia dla wszystkich osób zaangażowanych w proces terapii – zarówno pacjentów, jak i dawców oraz dzieci urodzonych dzięki leczeniu.

 

Zarząd Stowarzyszenia 
Marta Górna - Przewodnicząca Zarządu 
Barbara Szczerba - Wiceprzewodnicząca Zarządu 
Anita Fincham - Wiceprzewodnicząca Zarządu 
Justyna Bajer - Członkini zarządu 
Marta Śmiechowska - Członkini zarządu

Komisja Rewizyjna 
Agnieszka Damska      
Blanka Żukowska   
Anna Krawczak

Sąd Koleżeński 
Michał Damski      
Dariusz Krawczak     
Monika Cieślik