Autor:

admin

Data publikacji:

05.10.2020

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

POLITYKA PUBLIKACJI TREŚCI O CHARAKTERZE REKLAMOWYM NA PORTALU NASZ-BOCIAN.PL ORAZ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH STOWARZYSZENIA NASZ BOCIAN

Zgodnie z dokumentem: “Polityka współpracy stowarzyszenia Nasz Bocian z biznesem” Stowarzyszenie może zamieszczać na swoich stronach internetowych oraz w swoich mediach społecznościowych treści o charakterze reklamowym, w tym płatne reklamy, ogłoszenia oraz artykuły sponsorowane. 

 1. Podstawą publikacji płatnej reklamy, ogłoszenia lub artykułu sponsorowanego jest Zlecenie wysłane przez Reklamodawcę na adres mailowy: [email protected]. Zlecenie powinno zawierać:
  • informacje na temat wybranej formy reklamy (reklama płatna, ogłoszenie płatne, artkuł sponsorowany), 
  • oczekiwany termin publikacji treści reklamowej
  • w przypadku wyboru reklamy płatnej - wybór modułu reklamowego oraz czas trwania kampanii (1 miesiąc / 3 miesiące / 6 miesięcy / 12 miesięcy)
  • opracowaną przez Zleceniodawcę treść reklamową (rozmiar grafik reklam płatnych powinien być zgodny z wytycznymi dla wybranego modułu reklamowego)
  • w przypadku modułu reklamowego - link, do którego ma przekierowywać reklama
  • dane do faktury
  • informację o zapoznaniu się i zaakceptowaniu “Polityki publikacji treści o charakterze reklamowym na portalu nasz-bocian.pl oraz w mediach społecznościowych Stowarzyszenia Nasz Bocian”. 
 2. Po akceptacji Zlecenia Stowarzyszenie Nasz Bocian wystawia fakturę za zleconą usługę i przesyła ją Zleceniodawcy drogą mailową.
 3. Zlecający publikację treści o charakterze reklamowym winien dostarczyć materiał reklamowy drogą mailową minimum 7 dni przed planowaną publikacją.
 4. Zlecający publikację treści o charakterze reklamowym jest obowiązany sprawdzić czy treść i forma reklamy są zgodne z prawem.
 5. Stowarzyszenie “Nasz Bocian” nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści o charakterze reklamowym.
 6. Treści o charakterze reklamowym publikowane na stronie www.nasz-bocian.pl oraz w mediach społecznościowych bedą oznaczone jako reklama, ogłoszenie płatne czy artykuł sponsorowany.
 7. Stowarzyszenie “Nasz Bocian” ma prawo odmówić publikacji treści o charakterze reklamowym jeżeli:
  • dostarczone przez Zleceniodawcę materiały są złej jakości
  • dostarczone przez Zleceniodawcę materiały są niezgodne z prawem
  • dostarczone przez Zleceniodawcę materiały stoją w sprzeczności z “Polityką publikacji treści o charakterze reklamowym na portalu nasz-bocian.pl oraz w mediach społecznościowych Stowarzyszenia Nasz Bocian”
  • dostarczone przez Zleceniodawcę materiały są niezgodne z misją Stowarzyszenia 
  • ich treść bądź oferowana w nich usługa / produkt stoją sprzeczności z medycyną opartą na faktach 
  • ich treść bądź oferowana w nich usługa / produkt mogą narazić beneficjentów Stowarzyszenia Nasz Bocian na jakiekolwiek straty
  • w określonym przez Zleceniodawcę czasie Stowarzyszenie nie dysponuje odpowiednią dla zlecenia, wolną powierzchnią do publikacji treści o charakterze reklamowym.
 8. W przypadku odmowy publikacji treści o charakterze reklamowym Zleceniodawca może dostosować materiał reklamowy do zasad określonych niniejszym dokumentem lub zmienić czas trwania kampanii. Jeżeli Zleceniodawca nie dostosuje się do powyższych, zlecenie uznaje się za niebyłe.
 9. Wszelkie spory powstałe w związku ze zleceniem bądź publikacją treści o charakterze reklamowym, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie będą rozstrzygane przez sądy powszechne, właściwe dla siedziby Stowarzyszenia.
 10. Zlecenie publikacji treści o charakterze reklamowym oznacza akceptację wszystkich warunków zawartych w niniejszym dokumencie.