Nasz Bocian dla Samorządów

Program Polityki Zdrowotnej

Napiszemy dla Was Program Polityki Zdrowotnej!

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji “Nasz Bocian” posiada największe w Polsce doświadczenie w opracowywaniu programów polityki zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności. 

Jesteśmy współautorami pierwszego, funkcjonującego w Polsce programu polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą in vitro, który działa w Częstochowie od 2012 roku. 

Od tego czasu napisaliśmy kilkadziesiąt tego typu programów dla polskich samorządów. Wszystkie opracowane przez nas PPZ dotyczące leczenia niepłodności otrzymały pozytywna opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)

Wszystkie, które zostały wdrożone funkcjonują nieprzerwanie do dzisiaj.

Nasza oferta jest zróżnicowana i elastyczna, w pełni dostosowana do Państwa potrzeb. Oferujemy opracowanie PPZ w zakresie diagnostyki oraz leczenia niepłodności, zabezpieczenia płodności w leczeniu choroby nowotworowej, wsparcia psychologicznego osób niepłodnych oraz niezamierzenie bezdzietnych. Nasze programy możemy wzbogacić o moduły edukacyjne. Wraz z programem otrzymujecie Państwo pakiet narzędzi do monitoringu i ewaluacji PPZ.

W ramach współpracy oferujemy również wsparcie w procedowaniu uchwały wprowadzającej PPZ podczas prac odpowiednich komisji oraz podczas sesji rady miasta/gminy.

Zaufali nam:

samorządy finansujące in vitro