Autor:

admin

Data publikacji:

05.01.2021

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Szczepionka mRNA przeciw COVID-19 a planowanie ciąży, ciąża oraz karmienie piersią - stan wiedzy na 31.12.2020

covid wskazania do szczepień

Wokół szczepionki przeciw COVID-19 powstaje wiele kontrowersji i jeszcze więcej pytań. My w szczególności chcemy Wam przybliżyć temat szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 wśród:

Brytyjski Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) zaktualizował zalecenia dotyczące szczepienia przeciwko COVID-19 preparatami BNT162b2 (szczepionka mRNA - Pfizer i BioNTech) i ChAdOx1-S (szczepionka oparta na wektorze adenowirusowym niezdolnym do replikacji - Jenner Institute, University of Oxford) w grupach objętych priorytetem szczepień. W dokumencie tym znalazły się również zalecenia odnośnie szczepień kobiet planujących ciążę, będących w ciąży oraz karmiących piersią.

Szczepienia na COVID-19 u kobiet planujących ciążę

  • Nie ma konieczności opóźniania zajścia w ciążę po szczepieniu przeciwko COVID-19 - wynika to z faktu, że szczepionka nie wnika do jądra komórkowego oraz jest szybko usuwana z organizmu, już tego samego dnia można starać się o ciążę.
  • Nie zaleca się rutynowego wykonywania testu ciążowego przed szczepieniem przeciwko COVID-19.

Szczepienia na COVID-19 u kobiet ciężarnych

  • Ciąża nie jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania szczepienia szczepionką mRNA przeciw COVID-19. Szczepienie należy w szczególności rozważyć w przypadku kobiet w ciąży należących do grup objętych priorytetem szczepień, czyli narażonych na zwiększone ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 lub z chorobami współistniejącymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Wśród osób objętych priorytetem szczepień przeciwko COVID-19 JCVI wymienia, m.in.: pracowników medycznych, w tym pracowników placówek opieki długoterminowej i pracowników socjalnych (jako osoby narażone na zwiększone ryzyko zakażenia SARS-CoV-2) oraz osoby z chorobami współistniejącymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (m.in. przewlekłą chorobą układu oddechowego, w tym przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, mukowiscydozą, ciężką astmą, przewlekłą chorobą układu sercowo-naczyniowego, nerek, wątroby, cukrzycą, przewlekłą chorobą neurologiczną, w tym padaczką, po przeszczepieniu narządów miąższowych lub komórek hematopoetycznych, chorobą nowotworową, niedoborami odporności, w tym spowodowanymi przyjmowaniem leków immunosupresyjnych, asplenią anatomiczną lub czynnościową, otyłością olbrzymią).
  • Każda decyzja o szczepieniu mRNA przeciw COVID-19 u kobiety ciężarnej powinna zostać podjęta indywidualnie, lekarze powinni omówić z pacjentką bilans korzyści i ryzyka wynikający ze szczepienia oraz poinformować ją o braku danych z badań klinicznych dotyczących bezpieczeństwa szczepienia przeciwko COVID-19 kobiet w ciąży. JCVI podkreśla, że nie istnieje żadne znane ryzyko związane z podawaniem szczepionek „nieżywych” w okresie ciąży (a takimi są obie szczepionki przeciwko COVID-19 dostępne aktualnie w Wielkiej Brytanii). Jednak z uwagi na niewystraczające dane w tym obszarze nie zaleca się rutynowego szczepienia przeciwko COVID-19 wszystkich ciężarnych.
  • Przy ocenie bilansu korzyści i ryzyka należy wziąć pod uwagę m.in: ryzyko transmisji COVID-19 - czyli ocenić sytuację epidemiologiczna panująca na danym terenie, indywidualne ryzyko danej pacjentki zarażenia się SARS-CoV-2, ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 u kobiet ciężarnych i związane z nim ciężkie powikłania u płodu oraz bardzo małą liczba danych i dowodów naukowych związanych ze szczepieniem mRNA u kobiet w ciąży.

 Szczepienia na COVID-19 u kobiet karmiących piersią

  • Szczepienie przeciwko COVID-19 można proponować kobietom karmiącym piersią. Obecnie nie dysponujemy naukowymi danymi dotyczącymi bezpieczeństwa szczepienia mRNA przeciw COVID-19 u karmiących kobiet ani wpływu tej szczepionki na karmione dziecko.
  • Przy podejmowaniu decyzji o szczepieniu należy wziąć pod uwagę korzyści rozwojowe i zdrowotne wnikające z karmienia piersią i kliniczne wskazania do szczepienia oraz poinformować pacjentkę o braku danych z badań klinicznych dotyczących bezpieczeństwa szczepienia przeciwko COVID-19 kobiet karmiących piersią. JCVI podkreśla jednak, że nie istnieje żadne znane ryzyko związane z podawaniem szczepionek „nieżywych” w okresie karmienia piersią.

Źródła:

www.mp.pl

www.hellozdrowie.pl