Autor:

admin

Data publikacji:

07.01.2021

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Szczepienia przeciw COVID-19 - zalecenia wydane przez Amerykański Urząd ds. Żywności i Leków

covid szczepienia

Amerykański Urząd ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration – FDA) wydał pozwolenie na tzw. użycie w sytuacji wyjątkowej (emergency use authorization – EUA) dla dwóch szczepionek przeciwko COVID-19 - BNT162b2 firmy Pfizer/BioNTech firmy Pfizer i BNT162b2 (Comirnaty) mRNA-1273 firmy Moderna oraz wskazówki dotyczące ich stosowania u:

Grupy objęte priorytetem szczepień przeciwko COVID-19

Szczepienie przeciwko COVID-19 należy w pierwszej kolejności realizować w następujących grupach osób:

 • pracownicy opieki zdrowotnej i podopieczni placówek opieki długoterminowej
 • osoby w wieku ≥75 lat i pracownicy o krytycznym znaczeniu pracujący poza sektorem zdrowotnym
 • osoby w wieku 65–75 lat i osoby w wieku 16–64 lat, u których stwierdza się czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 (wśród czynników ryzyka wymieniono również ciążę)

Kobiety starające się o ciążę

 • szczepienie przeciwko COVID-19 jest zalecane kobietom starającym się o zajście w ciążę lub planującym ciążę, które należą do grup objętych priorytetem szczepień,
 • biorąc pod uwagę mechanizm działania i profil bezpieczeństwa szczepionek u osób niebędących w ciąży, uważa się, że szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 nie zwiększają ryzyka niepłodności,
 • nie ma konieczności opóźniania zajścia w ciążę po szczepieniu przeciwko COVID-19,
 • jeżeli kobieta zajdzie w ciążę po podaniu pierwszej dawki szczepionki, to drugą dawkę należy podać zgodnie ze wskazaniami,
 • nie powinno wymagać się wykonywania testu ciążowego przed podaniem jakiejkolwiek szczepionki COVID-19, która otrzymała pozwolenie na EUA.

Kobiety w ciąży

 • nie należy odmawiać możliwości szczepienia przeciwko COVID-19 kobietom w ciąży należącym do grup objętych priorytetem szczepień. Aktualnie nie dysponujemy danymi z badań klinicznych dotyczącymi bezpieczeństwa stosowania szczepionek przeciwko COVID-19 u kobiet w ciąży, jednak nie ma również danych sugerujących, że szczepienie to powinno być u nich przeciwwskazane. W przedklinicznych badaniach toksyczności rozwojowej i reprodukcyjnej (Developmental and Reproductive Toxicity – DART) przeprowadzonych na modelach zwierzęcych przez producentów obu szczepionek nie zaobserwowano żadnych niepokojących sygnałów dotyczących bezpieczeństwa w tym obszarze,
 • kobiety w ciąży powinny mieć możliwość podjęcia własnej decyzji o szczepieniu przeciwko COVID-19 i niezależnie od podjętej decyzji otrzymać wsparcie,
 • kobiety w ciąży rozważające szczepienie przeciwko COVID-19 powinny mieć dostęp do aktualnych informacji na temat bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek, w tym do informacji, jakie dane są aktualnie niedostępne,
 • rozmowa z lekarzem na temat szczepienia przeciwko COVID-19 może pomóc ciężarnej podjąć decyzję dotyczącą szczepienia, nie powinna być jednak wymagana przed szczepieniem, ponieważ może to generować niepotrzebne przeszkody w dostępie do tego świadczenia. Najważniejsze zagadnienia, które należy rozważyć w trakcie rozmowy z ciężarną, to: aktywność wirusa w populacji, skuteczność szczepionki, ryzyko zachorowania na COVID-19 i ciężkość choroby u matki, w tym wpływ choroby matki na zdrowie płodu i noworodka, bezpieczeństwo szczepienia u ciężarnej i dla płodu. Rozmowa taka jest też dobrą okazją do przypomnienia pacjentce o znaczeniu innych środków zapobiegania zakażeniu, takich jak mycie rąk, dystans fizyczny i noszenie maski,
 • lekarze powinni przejrzeć dostępne dane dotyczące ryzyka i korzyści wynikających ze szczepienia przeciwko COVID-19 kobiet w ciąży, w tym ryzyka niewykonania szczepienia z uwzględnieniem aktualnego stanu zdrowia pacjentki, ryzyka zachorowania na COVID-19, w tym ryzyka narażenia na zakażenie w miejscu pracy lub w domu oraz narażenia na zakażenie współmieszkańców należących do grup ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19.

Zagadnienia dotyczące realizacji szczepienia:

 • kobietom w ciąży, u których po szczepieniu wystąpi gorączka, należy zalecić przyjmowanie paracetamolu,
 • aktualnie nie ma preferencji co do wyboru preparatu do realizacji szczepienia przeciwko COVID-19 u kobiet w ciąży (ze względu na rejestrację jedynie w przypadku kobiet w ciąży w wieku 16–17 lat należy wybrać preparat BNT162b2 firmy Pfizer/BioNTech),
 • cały schemat szczepienia należy zrealizować tym samym preparatem,
 • odstęp pomiędzy szczepieniem przeciwko COVID-19 a szczepieniem innymi preparatami (np. przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi) powinien wynosić ≥14 dni
 • nie należy odmawiać podania immunoglobuliny anty-RhD kobietom, które otrzymały niedawno szczepienie przeciwko COVID-19 lub planują jego realizację, ponieważ nie wpływa to na odpowiedź immunologiczną na szczepionkę

Ryzyko związane z zachorowaniem na COVID-19 w okresie ciąży

Kobiety w ciąży należą do grupy ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19. Dostępne dane naukowe sugerują, że ciężarne chore na COVID-19, w porównaniu z kobietami niebędącymi w ciąży, są obciążone większym ryzykiem choroby o ciężkim przebiegu, hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii, konieczności mechanicznego wspomagania oddychania, w tym zastosowania pozaustrojowej oksygenacji krwi (ECMO), oraz zgonu. Ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 u ciężarnych dodatkowo zwiększają choroby współistniejące, np. otyłość, cukrzyca.

Kobiety karmiące piersią

 • szczepienie przeciwko COVID-19 należy proponować kobietom w okresie laktacji, podobnie jak innym osobom należącym do grup objętych priorytetem szczepień
 • nie ma potrzeby przerywania lub unikania rozpoczynania karmienia piersią przez kobiety, które otrzymały szczepionkę przeciwko COVID-19.

Źródła:

www.mp.pl