Autor:

Agnieszka Damska

Data publikacji:

04.06.2020

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Jak zdobyć pieniądze na in vitro, czyli Programy Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą in vitro

finansowanie in vitro

Pieniądze na leczenie metodą in vitro można pozyskać z Programów Polityki Zdrowotnej prowadzonych przez województwa, powiaty lub gminy. Zebraliśmy dla Was informacje na temat wszystkich, działających obecnie Programów Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą in vitro realizowanych w Polsce.

Leczenie niepłodności jest w Polsce drogie, a procedury z których można skorzystać w ramach NFZ, niestety nie obejmują zapłodnienia in vitro. Pojedyncza procedura in vitro, kosztuje około 7-8 tysięcy złotych, a badania i leki kolejne kilka tysięcy. W latach 2013-2016 funkcjonował Narodowy Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego, który refundował do 3 procedur in vitro. Z Programu skorzystało ponad 17 tysięcy par, a efektem jego działania były narodziny ponad 20 000 dzieci. Niestety pomimo ogromnego zapotrzebowania, w 2015 r. po zmianie rządzącej opcji politycznej finansowanie in vitro zostało zakończone.

Obecnie Polska pozostaje jedynym państwem Unii Europejskiej, które nie wspiera finansowo pacjentów wymagających terapii IVF. Na szczęście są samorządy które uruchomiły programy dofinansowania in vitro.

Zebraliśmy dla Was informacje na temat wszystkich, działających obecnie Programów Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą in vitro, realizowanych na poziomie gmin, powiatów i województw.

Jeżeli wiesz o funkcjonującym programie wsparcia leczenia niepłodności, którego nie ma na naszej liście, daj nam znać! Napisz do nas na adres [email protected]

Jeśli jesteś samorządowcem i chciałbyś w swojej gminie, powiecie czy województwie uruchomić PPZ w zakresie leczenia niepłodności, możemy Ci pomóc - zobacz naszą ofertę dla samorządów.

 

Spis dostępnych programów:

 

Program polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2022 roku”

lokalizacja: województwo lubuskie
czas trwania: rok 2021
zakres wsparcia: dofinansowanie w wysokości 5000 zł do maksymalnie trzech pełnych procedurach zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego; dofinansowanie w wysokości 5000 zł do maksymalnie trzech pełnych procedurach zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie (z wykorzystaniem żeńskich lub męskich komórek rozrodczych); dofinansowanie w wysokości 2000 zł do maksymalnie trzech pełnych procedurach dawstwa zarodka (adopcji zarodka)
dla kogo: do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria: 

 • zamieszkanie i zameldowanie na pobyt stały na terenie województwa lubuskiego;
 • niemożliwość zrealizowania przez ponad rok planów rozrodczych metodą naturalną;
 • wiek kobiety w przedziale 20-40 lat według rocznika urodzenia;
 • spełnienie przez parę ustawowych warunków podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie lub przystąpienie do procedury dawstwa zarodka.

link do programu: Program polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2022 roku”
realizatorzy: 

 • Klinika leczenia niepłodności, ginekologii i położnictwa – Bocian Szczecin z siedzibą w Szczecin (71-225),   ul. Plac Brama Portowa 1, tel. +48 91 443 99 33, e-mail: [email protected]
 • Klinika leczenia niepłodności, ginekologii i położnictwa – Bocian Białystok z siedzibą w Białymstoku przy ul. Akademickiej 26, 15-267 Białystok, tel. +48 85 744 77 00, e-mail: [email protected]
 • Klinika leczenia niepłodności, ginekologii i położnictwa – Bocian Warszawa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2a lok. 7, 00-193 Warszawa, tel. +48 22 300 50 90, e-mail.: [email protected]
 • Klinika leczenia niepłodności, ginekologii i położnictwa – Bocian Katowice  z siedzibą w Katowicach przy ul. Dąbrówki 13, 40-081 Katowice, tel. +48 32 701 04 60, e-mail.: [email protected]
 • Klinika leczenia niepłodności, ginekologii i położnictwa – Bocian Poznań z siedzibą w Poznaniu (60-529), ul. Dąbrowskiego 77A, tel. +48 61 635 00 55, e-mail: [email protected]

 

Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego

lokalizacja: województwo mazowieckie
czas trwania: lata 2020-2022
zakres wsparcia:  maksymalnie do 6 000 zł na jedną procedurę zapłodnienia pozaustrojowego. Każdej uczestniczce w ramach programu przed leczeniem gonadotoksycznym zostanie zrefundowana procedura mrożnia komórek jajowych, maksymalnie do kwoty 3 600 zł
dla kogo:   kryteria kwalifikacji do udziału w programie w zakresie zastosowania metody zapłodnienia pozaustrojowego:

 • osoby aplikujące do Programu w dniu zgłoszenia muszą mieć ukończone 20 lat;
 • osoby aplikujące do Programu muszą mieszkać na terenie województwa mazowieckiego
 • osoby aplikujące do Programu muszą przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie oraz podpisać oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych lub nie uczestniczyły w podobnym Programie finansowanym ze środków publicznym w ciągu ostatnich trzech lat;
 • u osób aplikujących do Programu musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną, bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu, wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego. 

więcej o programie: dofinansowanie in vitro dla mieszkańców Mazowsza w 2023 roku 

link do programu: Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego
realizatorzy:  Invimed, Gameta, Gravida, Fertina, Provita, Centrum Bocian, Gravida, Salve Medica, Invicta, FertiMedica, Przychodnia Lekarska „NOVUM”, Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy na lata 2019-2022

lokalizacja: Bydgoszcz
czas trwania: lata 2019-2022
zakres wsparcia: uczestnicy Programu mają prawo do skorzystania z jednorazowego dofinansowania leczenia w wysokości do 5000 zł do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub jednorazowego dofinansowania w wysokości do 2000 zł do procedury adopcji zarodka. 
dla kogo: do Programu zostaną zakwalifikowane pary nie mogące zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20 - 43 lat (w/g rocznika urodzenia);
 • spełniają ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka;
 • są mieszkańcami Bydgoszczy;
 • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów

link do programu: Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy na lata 2019-2022
realizator:  Klinika Zdrówko Niemcz, Gameta Łódź

Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic na lata 2017-2023

lokalizacja: Chojnice
czas trwania: lata 2017-2023
zakres wsparcia: dofinansowanie w wysokości 5.000 zł do procedury in vitro składającej się z następujących elementów:

 • wykonania punkcji pęcherzyków jajowych (zabieg pick up),
 • znieczulenia ogólnego stosowane podczas punkcji,
 • zapłodnienia komórki jajowej dostępnymi metodami i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro (ICSI oraz hodowla zarodków w Laboratorium In Vitro)
 • przeprowadzenia transferu zarodków do jamy macicy,
 • witryfikacji zarodków z zachowaniem potencjału rozwojowego,
 • przechowywanie zarodków kriokonserwowanych do 1 roku,
 • dwie wizyty lekarskie we wczesnej ciąży

Realizacja kolejnych zabiegów - pacjenci mogą skorzystać z maksymalnie 3 zabiegów in vitro z dofinansowaniem do 80% kosztów (maksymalnie 15.000) łącznie w ciągu całej realizacji programu, tj. do końca 2023 roku – z zastrzeżeniem, że wcześniejszy zabieg nie zakończył się ciążą i urodzeniem dziecka. Dodatkowo, każda para objęta programem dofinansowania in vitro przez Gminę Miejską Chojnice może skorzystać bezpłatnie z wizyty u psychologa.

dla kogo: do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

 • leczenie innymi metodami nie daje rokowań lub w przeszłości nie doprowadziło do ciąży;
 • pozostają w związku małżeńskim;
 • rozliczają się (oboje) z podatków z Urzędem Skarbowym w Chojnicach (weryfikacja na podstawie ostatniej rozliczonej deklaracji PIT).
 • wiek kobiety mieści się w przedziale 21-40 lat (warunkowo panie w wieku między 18 a 21 lat, jeśli zastosowanie innych niż in vitro metod nie daje rokowań dla uzyskania ciąży oraz pacjentki do 42 lat, jeśli stężenie AMH wynosi powyżej 0,7 ng/ml)
 • para spełnia ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego czyli została zakwalifikowana do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez klinikę, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i zgodnie z Ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 roku

link do programu: Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic na lata 2017-2023
realizator:  Gameta Gdynia, Invicta Gdańsk, Genesis Bydgoszcz (Solmed Chojnice)

Program "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy"

lokalizacja: Częstochowa
czas trwania: obecna edycja 2021-2023 r., wsparcie od 2012 r.
zakres wsparcia:  jednorazowe dofinansowanie do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 5 000,00 zł. pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury
dla kogo: do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat w/g rocznika urodzenia – dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat ( wg rocznika urodzenia) jeżeli stężenie AMH jest powyżej 0,7 ng/ml,
 • pozostają w związku małżeńskim lub w związku partnerskim,
 • są mieszkańcami Częstochowy,
 • poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego,
 • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

link do programu: Program "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy"

realizator: Angelius Provita Katowice, Novomedica Mysłowice, Klinika Bocian: Białystok, Warszawa, Katowice, Gameta Łódź, Invimed Katowice, Artvimed Kraków, Invicta: Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Gyncentrum: Katowice, Częstochowa, Bielsko-Biała

 

Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska

lokalizacja: Gdańsk
czas trwania: lata 2021-2025
zakres wsparcia: maksymalnie trzykrotne dofinansowanie do 5 000 zł do jednej procedury zapłodnienia in vitro
dla kogo: do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

 • para musi pozostawać w związku małżeńskim lub partnerskim i płacić podatki w Gdańsku
 • wiek kobiety musi mieścić się w przedziale 20-40 lat wg rocznika urodzenia, (warunkowo do 42 lat, w tym kobiety z chorobą nowotworową) oraz kobiety poddawane leczeniu gonadotoksycznemu (od 18 roku życia)
 • poziom hormonu AMH u kobiety wynosi powyżej 0,7ng/ml (badania nie starsze niż 6 miesięcy)
 • para spełnia ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego

link do programu: Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska
realizator:  Invicta Gdańsk, Gameta Gdynia, Invimed Gdynia

Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w latach 2019-2024

lokalizacja: Kołobrzeg
czas trwania: lata 2020-2023
zakres wsparcia: dofinansowanie w wysokości do 5.000 zł do jednej procedury in vitro z wykorzystaniem własnych komórek rozrodczych
dla kogo: do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety od 20 do 40 lat (wg. rocznika urodzenia),
 • zdiagnozowana niepłodność kobieca (ICD10: N97) i/lub męska (ICD10: N47),
 • wskazania medyczne do podjęcia terapii z zastosowaniem metody zapłodnienia pozaustrojowego, określone w ustawie o leczeniu niepłodności,
 • zgoda na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania zarodków i transferów mrożonych zarodków,
 • posiadanie przez obie osoby w Parze Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca

link do programu: Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w latach 2019-2024
realizator:  Invicta Gdańsk, Vitrolive Szczecin,  Kliniki Bocian w: Poznaniu, Warszawie, Białymstoku i Katowicach

Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2021-2025

lokalizacja: Łódź
czas trwania: 2021-2025
zakres wsparcia: dofinansowanie w wys. 5000,00 zł do procedury, dofinansowanie maksymalnie trzech zabiegów
dla kogo: do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

 • para musi zamieszkiwać w Łodzi i pozostawać w związku małżeńskim lub partnerskim,
 • wiek kobiety w przedziale 20-40 lat i w ocenie biochemicznej i ultrasonograficznej mają szansę na wyidukowanie mnogiego jajeczkowania (AMH powyżej 0,7 ng/ml co najmniej trzy pęcherzyki w jajniku),
 • warunkowo kobiety do 42 roku życia, jeżeli stężenie AMH przekracza 1,5 ng/ml i liczba pęcherzyków w jajnikach jest powyżej 5,
 • szybkiej kwalifikacji podlegają pary ze schorzeniem nowotworowym w celu zachowania płodności - mnożenia gamet lub zarodków

link do programu: Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2021-2025
realizator:  Salve Medica, Gameta Łódź

Program polityki zdrowotnej. Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców powiatu pabianickiego w latach 2019 – 2023

lokalizacja: Pabianice
czas trwania: 2019-2023
zakres wsparcia: dofinansowanie w wys. 5000,00 zł do jednej procedury 
dla kogo: do programu zostaną zakwalifikowane niepłodne pary, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat, a w ocenie biochemicznej i ultrasonograficznej istnieje szansa na wyidukowanie u niej mnogiego jajeczkowana (AMH powyżej 0,7 ng/ml, co najmniej trzy pęcherzyki antralne w jajniku),
 • warunkowo kobiety do 42 roku życia jeżeli stężenie AMH przekracza 1,5 ng/ml i liczba pęcherzyków antralnych w jajnikach jest powyżej 5
 • pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim w dniu kwalifikacji do programu posiadają miejsce zamieszkania na terenie powiatu pabianickiego

link do programu: Program polityki zdrowotnej. Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców powiatu pabianickiego w latach 2019 – 2023
realizator:  Gameta Łódź

Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2021-2024

lokalizacja: Poznań
czas trwania: 2021-2024
zakres wsparcia: możliwość trzykrotnego dofinansowania w wys. 5 000 zł do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub trzykrotnego dofinansowania w wys. 2 000 zł do procedury adopcji zarodka.
dla kogo: do programu zostają zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

 • osoby pozostające w związku małżeńskim lub partnerskim;
 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-43 lata wg rocznika urodzenia (w tym kobiety z chorobą nowotworową i poddawane leczeniu gonadotoksycznemu);
 • osoby, które spełniają ustawowe warunki kwalifikacji i podjęcia leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie lub procedury dawstwa zarodka;
 • osoby, które zamieszkują na terenie Poznania przez okres minimum 12 miesięcy przed dniem składania wniosku o dofinansowanie procedury przewidzianej w Programie;
 • osoby, które składają zeznanie podatkowe i rozliczają się we właściwym dla Miasta Poznania urzędzie skarbowym;
 • osoby, które dotychczas nie uczestniczyli lub uczestniczyli w co najwyżej dwóch zabiegach zapłodnienia pozaustrojowego w ramach Programu "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017- 2020";
 • osoby, które nie są beneficjentami podobnego programu, finansowanego ze środków publicznych.

link do programu: Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2021-2024
realizator:  Invimed Poznań, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Bocian Poznań

Słupski program na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2018 – 2022

lokalizacja:  Słupsk
czas trwania: 2018-2022
zakres wsparcia: para może skorzystać z dofinansowania do:

 • jednej procedury w wyniku której doczekała się urodzenia żywego dziecka,
 • dwóch procedur w sytuacji gdy pierwsza procedura była nieskuteczna

dla kogo: do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

 • pary, które przeszły u których wyczerpano inne metody leczenia prowadzone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, lub mają bezpośrednie wskazania do zabiegu do zapłodnienia pozaustrojowego,
 • od co najmniej roku są mieszkańcami miasta Słupska i rozliczają się z US w Słupsku pozostają we wspólnym pożyciu (kobieta i mężczyzna),

WYMOGI MEDYCZNE:

 • poziom hormonu AMH u kobiety wynosi powyżej 0,7 ng/ml (badania nie starsze niż 6 miesięcy),
 • para spełnia ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego

link do programu: Słupski program na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2018 – 2022
realizator:  Gameta: Gdynia, Łódź, Invicta: Gdańsk, Słupsk, Gdynia, Invimed Gdynia

Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Sosnowca w latach 2021-2024

lokalizacja: Sosnowiec
czas trwania: 2021-2024
zakres wsparcia: dofinansowanie w wys. 5000,00 zł do procedury, dofinansowanie maksymalnie trzech zabiegów
dla kogo: do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 23-40 lat wg rocznika urodzenia,
 • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii,
 • pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim,
 • w dniu kwalifikacji co najmniej jedna z osób pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim od roku zamieszkuje na terenie Sosnowca,
 • mają udokumentowane potwierdzenie przeprowadzenia pełnej diagnostyki przyczyn niepłodności, udokumentowane potwierdzenie trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję lub też są po roku bezskutecznego leczenia zachowawczego lub chirurgicznego

Składanie wniosków rozpocznie się 14 kwietnia 2021 r. W bieżącym roku Programem objętych zostanie 40 par.

O zakwalifikowaniu do programu decydować będzie kolejność zgłoszeń,  liczona od daty i godziny złożenia przez parę wniosku i oświadczenia.

link do programu: Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Sosnowca w latach 2021-2024
realizator:  Artvimed Kraków, Klinika Bocian: Katowice, Białystok, Warszawa, Gyncentrum: Katowice Częstochowa Bielsko-Biała, Invimed Katowice

Program polityki zdrowotnej - program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019 - 2021 dla mieszkańców Szczecina

lokalizacja: Szczecin
czas trwania: 2019-2021
zakres wsparcia: dofinansowanie co najmniej jednej i nie więcej niż dwóch procedur zapłodnienia pozaustrojowego, w kwocie nie większej niż 5 000,00 zł za jedną procedurę (z uwzględnieniem kosztów kriokonserwacji zarodków)
dla kogo: do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

 • uczestniczyły w programie polityki zdrowotnej pn. ,,Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016 - 2020”, realizowanym przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM w  Szczecinie (w skrócie SPSK nr 1 PUM) i u których stwierdzono bezwzględną przyczynę niepłodności lub posiadają inną dokumentację medyczną potwierdzającą przyczynę niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu,
 • wiek kobiety mieści się w przedziale od 25 do 40 lat (wg rocznika urodzenia), wiek mężczyzny od 25 do 55 roku życia (wg rocznika urodzenia) w dniu zgłoszenia się do Programu po raz pierwszy; w przypadku bezwzględnego wskazania do leczenia niepłodności dolną granicę wieku kobiety ustala się na 20 lat,
 • pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim,
 • są mieszkańcami Miasta Szczecin, co najmniej od 1 stycznia 2017 roku

link do programu: Program polityki zdrowotnej - program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019 - 2021 dla mieszkańców Szczecina
realizator:  Vitrolive Szczecin, Invicta: Gdańsk, Warszawa, Wrocław, Słupsk, Gdynia, Bydgoszcz

Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2019-2021

lokalizacja: Tarnowo Podgórne
czas trwania: 2019-2021
zakres wsparcia: możliwość dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 5 000,00 zł. pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury, maksymalnie dwóch procedur. 
dla kogo: do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 25-43 lat wg rocznika urodzenia, wiek mężczyzny mieści się w przedziale 25-50 lat wg rocznika urodzenia,
 • pozostają w związku małżeńskim lub w związku partnerskim,
 • są mieszkańcami Gminy Tarnowo Podgórne od min. 12 miesięcy i posiadają Kartę Mieszkańca,
 • stwierdzona została przyczyna niepłodności lub nieskutecznego leczenia niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu,
 • wyrażą zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów,
 • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego

link do programu: Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2019-2021
realizator:  GAMETA Łódź, INVICTA: Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Wrocławia

lokalizacja: Wrocław
czas trwania: program obowiązywał będzie do czasu wdrożenia do realizacji Narodowego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego lub innej formy finansowania procedury zapłodnienia pozaustrojowego określonej odrębnymi przepisami
zakres wsparcia: dofinansowanie kosztów jednego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka dla każdej pary zakwalifikowanej do programu w wysokości do 100%, w maksymalnej kwocie 5 000,00 zł, pod warunkiem przeprowadzenia przynajmniej jednej całej procedury przewidzianej w programie
dla kogo: do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

 • stwierdzona przyczyna niepłodności lub nieskutecznego leczenia niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu,
 • w dniu zgłoszenia do programu kobieta nie ukończyła 40-tego roku życia, warunkowo do 42 lat (wg rocznika urodzenia) pod warunkiem dobrze rokującej rezerwy jajnikowej, potwierdzonej badaniem AMH (powyżej 0.7 ng/mL) lub w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych) lub procedury adopcji zarodka,
 • para zgłaszająca akces do programu mieszka na terenie miasta Wrocławia

link do programu: Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Wrocławia
realizator:  Invicta Wrocław, Invimed Wrocław

Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego

lokalizacja: Warszawa
czas trwania: 2019-2022
zakres wsparcia: program obejmuje dofinansowanie do 5000 zł do każdej procedury i nie więcej niż 80% całej procedury zapłodnienia pozaustrojowego, maksymalnie trzy zabiegi, jeśli wskutek pierwszego lub drugiego zabiegu nie doszło do urodzenia dziecka
dla kogo: do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety w przedziale 25 - 40 lat; para pozostaje w związku małżeńskim lub nieformalnym,
 • w dniu kwalifikacji do programu para zamieszkuje na terenie Warszawy przynajmniej od dwóch lat,
 • para nie uczestniczyła lub uczestniczyła maksymalnie w 2 zabiegach zapłodnienia pozaustrojowego w innych programach finansowanych ze środków publicznych (wówczas przysługuje 1 próba),
 • rezerwa jajnikowa mierzona stężeniem AMH wynosi powyżej 0,7 ng/ml,
 • do programu zostaną zakwalifikowane także kobiety w wieku 18-40 lat, u których z powodu choroby nowotworowej należy zastosować terapię gonadotoksyczną, zamieszkujące na terenie Warszawy przynajmniej od dwóch lat, zamrożenie komórek jajowych pozwoli u tych kobiet odroczyć płodność do czasu wyleczenia choroby

link do programu: Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego
realizator:  Klinia Bocian Warszawa, Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM Warszawa, Fertimedica Warszawa, Invimed Warszawa, Invicta Warszawa, Novum Warszawa, Oviklinika grupa Angelius Warszawa, Gameta Warszawa

Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021-2023

lokalizacja: cała Polska
czas trwania:  lata 2021-2023
zakres wsparcia:  W ramach programu przewiduje się prowadzenie specjalistycznej kompleksowej diagnostyki niepłodności oraz dalszego leczenia u par zgłaszających się do Programu, w tym zapewnienie opieki psychologicznej. Interwencja ta zakłada skoordynowane działania diagnostyczne oraz lecznicze ukierunkowane na stan zdrowia i sytuację danej pary, których celem jest określenie
przyczyny niepłodności oraz możliwości wdrożenia leczenia. Leczenie niepłodności obejmuje zachowawcze leczenie farmakologiczne oraz leczenie chirurgiczne, które są prowadzone w celu wyeliminowania zdiagnozowanych chorób mających wpływ na płodność.
dla kogo: dla par spełniających kryteria:

 • pary pozostające w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu;
 • pary bez zdiagnozowanej niepłodności;
 • osoby pełnoletnie w wieku prokreacyjnym;
 • pary, które co najmniej przez 12 miesięcy bezskutecznie starały się o ciążę;
 • pary objęte ubezpieczeniem zdrowotnym zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

link:  Program polityki zdrowotnej - Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2021-2023
realizatorzy:

 1. 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław, Kliniczny Oddział Ginekologii Onkologicznej tel.:261 660 311, poradnia ginekologii zaburzeń prokreacji i leczenia endometriozy - rejestracja, tel. 261 660 312 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-14), www.4wsk.pl/Poradnie-specjalistyczne
 2. Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, 45-066 Opole, ul. Reymonta 8, Rejestracja: Tel.: 77 454 54 01 w.701 ginekologia.opole.pl/poradnie/diagnostyka-nieplodnosci/
 3. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań, 61 841 91 19, www.gpsk.ump.edu.pl
 4. Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, Klinika Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu oraz Diagnostyki i Leczenia Niepłodności, Tel.: 42 271 18 04, www.iczmp.edu.pl/klinika-ginekologii-rozrodczosci-i-terapii-plodu-oraz-diagnostyki-i-leczenia-nieplodnosci/
 5. Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa, Ośrodek Leczenia Niepłodności, Informacje o programie - 22 32 77 040, Zapisy – 22 32 77 050, 22 32 77 051, imid.med.pl/pl/dzialalnosc-kliniczna/poradnie-specjalistyczne/poradnie
 6. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 60, Klinika Ginekologii i Położnictwa,17 866 41 75,17 866 41 74, szpital2.rzeszow.pl/klinika-ginekologii-i-poloznictwa/
 7. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. dr. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa, Poradnia Ginekologiczno – Położnicza, Codziennie w godzinach 13:00-14:00 - 22 58 41 202 , www.szpital-orlowskiego.pl/OddzialyPoradnie
 8. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr.1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, Przykliniczna Poradnia Ginekologiczna, Szczecin ul. Unii Lubelskiej: Tel.: 91 425 33 97, 91 425 05 41, www.spsk1.szn.pl/poradnie/dla-doroslych/ginekologiczna , Przykliniczna Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, Police ul. Siedlecka 2, Tel.: 91 425 38 51, 91 425 39 11 www.spsk1.szn.pl/poradnie/dla-doroslych/ginekologiczno-poloznicza-w-policach
 9. Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej, ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa, Poradnia Leczenia Niepłodności, w godz. 7:30-15:00 – 22 59 66 175, w godz. 15:00-18:00 – 22 59 66 301 www.szpitalkarowa.pl/poliklinika/poradnia-leczenia-nieplodnosci
 10. Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, Oddział Kliniczny Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii, 12 424 85 71, www.su.krakow.pl/jednostki/oddzialy-kliniczne/oddzial-kliniczny-endokrynologii-ginekologicznej-i-ginekologii
 11. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, II Klinika Ginekologii i Położnictwa, ul. Borowska 213, Zapisy: pon. i czw. 11.00-13.00, Informacje: pon.-pn. 8.00-14.00, Tel.71 733 14 44, I Klinika Ginekologii i Położnictwa, ul. Chałubińskiego 3 – Zapisy oraz informacje: pon., wt., czw. – 9.00-12.00, Tel. 695 287 209, www.usk.wroc.pl
 12. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok, Klinika Rozrodczości i Endykrynologii Ginekologicznej 85 831 83 43 uskwb.pl/klinika-rozrodczosci-i-endokrynologii-ginekologicznej
 13. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice, Poradnia Leczenia Niepłodności 32 789 49 40 www.uck.katowice.pl/poradnia-leczenia-nieplodnosci
 14. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7, Klinika Ginekologii: Kliniczna 1a, 58 764 34 41 uck.pl/poradnia-andrologiczna-i-diagnostyki-nieplodnosci.html
 15. Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o., Pl. S. Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa, Poradnia Leczenia Niepłodności Tel.: 22 583 03 71 www.uczkin.pl/poradnia/poradnia-endokrynologii-i-leczenia-nieplodnosci
 16. Wojewódzki Szpital Zespolony 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45, Klinika Położnictwa i Ginekologii 508 517 393, 41 30 33 463 wszzkielce.pl/klinika-poloznictwa-i-ginekologii/

Program polityki zdrowotnej - Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Gminy Nowogard w latach 2020 - 2022

lokalizacja: Gmina Nowogard
czas trwania:  2020-2022
zakres wsparcia:  dofinansowanie do jednej, zindywidualizowanej procedury in vitro (IVF/ICSI) w wysokości 50% kosztów (nie więcej niż 10.000 złotych) 
dla kogo: do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

 • para pozostaje w związku partnerskim lub małżeńskim 
 • oboje są mieszkańcami Gminy Nowogard
 • wiek kobiety  20 – 40 lat (wg. rocznika urodzenia)
 • dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u Pacjentek w wieku do 42 lat (wg rocznika urodzenia) pod warunkiem  rezerwy jajnikowej AMH > 0,7 ng/mL,  oraz u Par korzystających podczas procedury z żeńskich komórek rozrodczych dawczyni
 • para ma wskazania medyczne do podjęcia terapii z zastosowaniem metody zapłodnienia pozaustrojowego in vitro, określone w ustawie o leczeniu niepłodności i wynikające z obowiązujących rekomendacji.

link:  Program polityki zdrowotnej - Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Gminy Nowogard w latach 2020-2022
realizator: Gameta Gdynia, Invicta Gdańsk, Bocian Białystok, Vitrolive Szczecin

Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Miasta Opola okres realizacji 2020-2021

lokalizacja: Opole
czas trwania:  2020-2021
zakres wsparcia:  dofinansowanie w wysokości 5000 zł do jednej procedury in vitro z wykorzystaniem własnych gamet lub z wykorzystaniem gamet/zarodków dawców
dla kogo:

 • dla mieszkańców Opola pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim
 • w dniu zgłoszenia do Programu kobieta nie ukończyła 42-go roku życia (według rocznika urodzenia). W przypadku korzystania z własnych komórek jajowych warunkiem jest dobra rezerwa jajnikowa, potwierdzona badaniem AMH (powyżej 0,7 ng/mL)

link: Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Miasta Opola
realizator: PARENS Ośrodek Leczenia Niepłodności w Opolu

Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica na lata 2020 – 2023

lokalizacja: Świdnica
czas trwania:  2020-2023
zakres wsparcia:  dofinansowanie w wysokości 5000 zł do jednej procedury in vitro z wykorzystaniem własnych gamet lub z wykorzystaniem gamet/zarodków dawców
dla kogo:

 • para zgłaszająca akces do Programu zamieszkuje na terenie Gminy Miasto Świdnica (jest zameldowana na terenie Gminy Miasto Świdnica od min 12 m-cy w chwili zgłoszenia do Programu);
 • w dniu zgłoszenia do Programu wiek kobiety mieści się w przedziale 25-40 lat, a mężczyzny 25-50 lat;
 • stwierdzona przyczyna niepłodności lub nieskutecznego leczenia niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu;
 • decyzję o kwalifikacji pary do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego podejmuje Realizator Programu mając na uwadze ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego oraz pozostałe kryteria zawarte w Programie.

link: Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Miasta Świdnica
realizator: Klinika Leczenia Niepłodności INVICTA Gdańsk

Program Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2022 rok

lokalizacja: województwo warmińsko-mazurskie
czas trwania:  rok 20220
zakres wsparcia: 

 • dofinansowanie w kwocie do 5000 zł do jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego;
 • dofinansowanie w kwocie do 5000 zł do  jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie (z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych lub męskich komórek rozrodczych);
 • dofinansowanie w wysokości do 2500 zł do jednej procedury dawstwa zarodka (adopcji zarodka)

dla kogo: do Programu zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20 -42 lat (w/g rocznika urodzenia);
 • spełniają określone ustawą warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka;
 • są mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiego;
 • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów.

link: Program Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia  pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok
realizator: Klinika Bocian placówki w Białymstoku i Warszawie

Program Polityki Zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego

lokalizacja: województwo wielkopolskie
czas trwania: 2022-2023
zakres wsparcia: Pacjenci będący uczestnikami niniejszego Programu mają prawo do skorzystania z jednorazowego dofinansowania leczenia w wysokości do 5000 zł do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub do jednorazowego dofinansowania w wysokości do 2500 zł do procedury adopcji zarodka

dla kogo:  Do Programu zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez
spontaniczną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20 - 42 lat (w/g rocznika urodzenia);
 • spełniają określone ustawą warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedurydawstwa zarodka;
 • są mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiego;
 • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych
 • zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów.

link: Program Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego
realizator: Invimed Poznań, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Program Polityki Zdrowotnej - Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Radomska na lata 2021 - 2023

lokalizacja: Radomsko
czas trwania: 2021-2023
zakres wsparcia: program obejmuje dofinansowanie w wysokości do 5.000,00 zł do jednej procedury biotechnologicznej, nie więcej niż 80% kosztów danej procedury składającej się z:

 • wykonania punkcji pęcherzyków jajowych;
 • znieczulenia ogólnego podczas punkcji;
 • zapłodnienia komórki jajowej dostępnymi obecnie metodami i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro
 • transferu zarodków do jamy macicy;
 • witryfikacji zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym;
 • przechowywanie zarodków kriokonserwowanych.

Maksymalna liczba zabiegów, do których przysługuje dofinansowanie to 2 zabiegi w trakcie trwania programu.

dla kogo: do programu zostaną zakwalifikowane pary, nie mogące zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20 - 40 lat; i w ocenie biochemicznej i ultrasonograficznej mają szansę na wyidukowanie mnogiego jajeczkowana (AMH powyżej0,7 ng/ml co najmniej trzy pęcherzyki w jajniku),
 • warunkowo kobiety do 42 roku życia jeżeli stężenie AMH przekracza 1,5 ng/ml i liczba pęcherzyków w jajnikach jest powyżej 5,
 • pozostają w związku małżeńskim,
 • w dniu kwalifikacji do programu posiadają miejsce zamieszkania w Radomsku,
 • szybkiej kwalifikacji podlegają pary ze schorzeniem nowotworowym w celu zachowania płodności - mrożenie gamet lub zarodków.

link: Program Polityki Zdrowotnej - Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Radomska na lata 2021 - 2023
realizator: Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane : https://bip.radomsko.pl/71

Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Kielce na lata 2020 – 2024

lokalizacja: gmina Kielce
czas trwania: 2020-2024
zakres wsparcia: dofinansowanie Urzędu Gminy Kielce do programu in vitro dotyczy IVF partnerskiego, wynosi 5 tysięcy złotych i składa się m.in. z następujących elementów:

 • przeprowadzenie kwalifikacji par do udziału w programie z wykonaniem USG;
 • wykonanie badań infekcyjnych;
 • konsultacje przed pick up;
 • zabieg pobrania komórek jajowych;
 • przygotowanie nasienia w laboratorium;
 • zapłodnienie pozaustrojowe metodą IVF lub ICSI oraz nadzór nad rozwojem zarodków;
 • hodowlę zarodków;
 • konsultację przed zabiegiem embriotransferu;
 • transfer zarodków do macicy.

W okresie realizacji programu para może skorzystać z trzykrotnego dofinansowania (jednego rocznie).

dla kogo: do programu zostaną zakwalifikowane pary, nie mogące zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

 • są osobami fizycznymi, mieszkającymi na terenie Kielc w rozumieniu Kodeksu cywilnego od 12 miesięcy w chwili aplikowania do Program;
 • u których zostać stwierdzona i potwierdzona   dokumentacją   medyczną,   bezwzględna    przyczyna nie płodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej  w  okresie  12  miesięcy  poprzedzających  zgłoszenie  do  Programu,  wraz  ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego.
 • w dniu zgłoszenia do Programu kobieta i mężczyzna muszą mieć ukończone 20 lat;
 • muszą przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie oraz podpisać oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych lub nie uczestniczyły w podobnym Programie finansowanym ze środków publicznym w ciągu ostatnich trzech lat.

link: Program Polityki Zdrowotnej - Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Kielce na lata 2020 – 2024
realizator: Centrum Zdrowia GAMETA Kielce, Centrum Leczenia Niepłodności PARENS, INVICTA MANAGEMENT Sp. z o.o., Centrum Ginekologii ARTEMIDA

Program Polityki Zdrowotnej - Kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki w latach 2020-2025

lokalizacja: gmina Aleksandrów Łódzki
czas trwania: 2020-2025
zakres wsparcia: dofinansowanie kosztów jednego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka dla każdej pary zakwalifikowanej do Programu w wysokości kosztu danej procedury, do kwoty 5.000,00 zł., pod warunkiem przeprowadzenia przynajmniej jednej całej procedury przewidzianej w Programie:

 • procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie)
 • procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych (dawstwo inne niż partnerskie)
 • procedura adopcji zarodka (dawstwo inne niż partnerskie)

dla kogo: do programu zostaną zakwalifikowane pary, nie mogące zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

 • pary u których w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu stwierdzono przyczynę niepłodności lub nieskuteczne leczenia niepłodności (udokumentowane medycznie),
 • w dniu zgłoszenia do Programu kobieta nie ukończyła 40-tego roku życia zgodnie z datą urodzenia, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 45 lat (zgodnie z datą urodzenia) pod warunkiem dobrze rokującej rezerwy jajnikowej, potwierdzonej badaniem AMH (powyżej 0.7 ng/mL, FSH < 15 mU/mL lub w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych) lub procedury adopcji zarodka,
 • mieszkają na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki od co najmniej 3 lat – spełnienie tego warunku weryfikowane na podstawie pisemnego oświadczenia potencjalnych uczestników programu lub przedłożonych przez nich kopii pierwszej strony zeznań podatkowych za okres ostatnich 3 lat.

link: Program Polityki Zdrowotnej - Kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki w latach 2020-2025 , późniejsze zmiany dostępne TU
realizator: Gameta –Szpital Rzgów, Salve Medica


Program Polityki Zdrowotnej - Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Kobylnica w latach 2020-2024

lokalizacja: gmina Kobylnica
czas trwania: 2020-2024
zakres wsparcia: dofinansowanie dla 5 par rocznie do trzech procedur in vitro przez cały okres trwania programu tj. w latach 2020-2024 (w każdym roku każda para będzie mogła skorzystać raz z zapłodnienia in vitro) pod warunkiem przeprowadzenia przynajmniej jednej całej procedury przewidzianej w Programie:

 • przeprowadzenie w ramach jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia
 • dawcy (dawstwo inne niż partnerskie);
 • przeprowadzenie w ramach jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od anonimowej dawczyni (dawstwo inne niż
 • partnerskie);
 • przeprowadzenie w ramach jednej procedury adopcji zarodka (dawstwo inne niż partnerskie).

dla kogo: do programu zostaną zakwalifikowane pary, nie mogące zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety w przedziale 20- 43 r.ż.
 • oświadczenie o stwierdzonej przyczynie niepłodności lub nieskutecznym leczeniu niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do udziału w programie,
 • pozostawanie w związku małżeńskim lub w związku partnerskim,
 • zameldowanie i zamieszkiwanie na terenie Gminy Kobylnica od co najmniej 12 miesięcy,
 • obydwu osób zakwalifikowanych do terapii;
 • para nie uczestniczyła w 3 poprzednich edycjach Programu

link: Program Polityki Zdrowotnej - Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Kobylnica w latach 2020-2024
realizator: Gameta Gdynia Centrum Zdrowia, Invicta Gdańsk

 

Program Polityki Zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności dla mieszkańców gminy Świebodzin na lata 2021-2023" w 2021 roku

 

lokalizacja: gmina Świebodzin
czas trwania: 2021
zakres wsparcia: każda para zakwalifikowana do I - diagnostycznej - części niniejszego Programu ma prawo do skorzystania z:

 • bezpłatnego badania poziomu hormonu antymullerowskiego (AMH) kobiety;
 • bezpłatnego, rozszerzonego badania nasienia;
 • wstępnej konsultacji w kierunku diagnostyki niepłodności

Każda para zakwalifikowana do II części niniejszego Programu - dofinansowania do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego - ma prawo do skorzystania z dofinansowania do jednej, zindywidualizowanej procedury medycznie wspomaganej reprodukcji.

dla kogo: do I części Programu - diagnostycznej - zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20 - 42 lat (w/g rocznika urodzenia);
 • mieszkańcami gminy Świebodzin.

do II części Programu obejmującej program zapłodnienia pozaustrojowego zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję, przeszły badania i konsultacje w ramach I części Programu (diagnostycznej) i które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20 - 42 lat (w/g rocznika urodzenia); 
 • spełniają określone ustawą warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka;
 • mieszkańcami gminy Świebodzin;
 • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów.

link: Program wsparcia rodzin planujących rodzicielstwo dla mieszkańców gminy Świebodzin niemogących spontanicznie zrealizować planów reprodukcyjnych na lata 2021-2023 w 2021 roku
realizator: Kliniki i Laboratoria Medyczne INVICTA ul. Grabiszyńska 186 53-235 Wrocław

Program wsparcia rodzin planujących rodzicielstwo dla mieszkańców gminy Świebodzin niemogących spontanicznie zrealizować planów reprodukcyjnych na lata 2021-2023 w 2021 roku

lokalizacja: gmina Świebodzin
czas trwania: 2021
zakres wsparcia: w ramach programu przewiduje się finansowanie dwóch konsultacji psychologicznych dla par/osób zmagających się z niezamierzoną bezdzietnością w sytuacji:

 • długotrwałych, nieskutecznych, spontanicznych starań o ciążę;
 • w trakcie diagnostyki niepłodności;
 • w trakcie leczenia niepłodności;
 • po poronieniu lub stracie dziecka;
 • rozważających adopcję lub rodzicielstwo zastępcze;
 • chcących zaakceptować niezamierzoną bezdzietność.

dla kogo: do programu zostaną zakwalifikowane pary lub osoby niezamierzenie bezdzietne, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety i mężczyzny powyżej 20 roku życia (w/g rocznika urodzenia);
 • mieszkańcami gminy Świebodzin.

O kwalifikacji do Programu decyduje kolejność zgłoszeń (w miarę dostępności miejsc), przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów włączenia do Programu. Kryteria wykluczenia 
Z udziału w Programie wykluczone osoby/pary objęte pomocą psychiatryczną w ramach świadczeń gwarantowanych. W przypadku, kiedy o kwalifikację ubiega się para, czynnikiem 
wykluczającym jest sytuacja, kiedy oboje partnerów korzysta z opieki psychiatrycznej w ramach świadczeń gwarantowanych.

link: Program wsparcia rodzin planujących rodzicielstwo dla mieszkańców gminy Świebodzin niemogących spontanicznie zrealizować planów reprodukcyjnych na lata 2021-2023 w 2021 roku
realizator: „ Postęp” S.A. ul. Strzelecka 1, 66-200 Świebodzin

Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2021-2023

lokalizacja: Włocławek
czas trwania: 2021 - 2023
zakres wsparcia: uczestnikom Programu przysługuje możliwość dofinansowania do jednego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka w wysokości do 5 000 zł. Planowany budżet programu umożliwi dofinansowanie leczenia 80 parom.

dla kogo: z programu mogą skorzystać pary spełniające następujące warunki formalne:

 • wiek kobiety w dniu pierwszej wizyty u realizatora mieści się w przedziale 25 - 40 lat (według rocznika urodzenia);
 • para pozostaje w związku małżeńskim lub partnerskim;
 • para mieszka na terenie Włocławka w rozumieniu Kodeksu cywilnego od 12 miesięcy do chwili zgłoszenia się do Programu i rozliczyła podatek dochodowy  za poprzedni rok w Urzędzie Skarbowym we Włocławku;
  Ponadto:
 • musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności zgodnie z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego;
 • para wyraziła zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów.

link: Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2021-2021
realizator: GRAVIDA Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 21, 09-410 Płock ,INVICTA Sp. z o.o., ul. Polna 64, 81-740 Sopot (miejsca udzielania świadczeń: Gdańsk: ul. Rajska 10, Bydgoszcz: ul. Jagiellońska 109/81), SALVE MEDICA Sp. z o.o. Sp. kom., ul. ul. Św. Anny 62, 95-060 Brzeziny (miejsce udzielania świadczeń: ul. Szparagowa 10, 91-211 Łódź), SALVE MEDICA WARSZAWA Sp. z o.o. Sp. kom., ul. Wilanowska 365 lok. 2, 02-665 Warszawa, GAMETA-SZPITAL Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. kom., ul. Rudzka 34/36, 95-030 Rzgów, GAMETA GDYNIA Centrum Zdrowia, ul. Św. Piotra 21, 81-347 Gdynia, CENTRUM BOCIAN Sp. z o.o. Sp. kom., ul. Akademicka 26, 15-267 Białystok, (miejsce udzielania świadczeń: Warszawa, Katowice, Białystok, Szczecin, Poznań)

Chcemy być rodzicami – program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Mysłowic w latach 2021-2024

lokalizacja: Mysłowice
czas trwania: 2021 - 2024
zakres wsparcia: Uczestnicy Programu mają prawo do skorzystania z jednorazowego dofinansowania w wysokości do 6000 zł do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub jednorazowego dofinansowania w wysokości do 3000 zł do procedury adopcji zarodka.

dla kogo: z programu mogą skorzystać pary spełniające następujące warunki formalne:

 • w dniu zgłoszenia do Programu wiek kobiety mieści się w przedziale 20 - 43 lata (wg rocznika urodzenia);
 • spełniają ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa
  zarodka;
 • są mieszkańcami Mysłowic;
 • wyraziły zgodę na poniesienie kosztów kriokonserwacji i przechowywania zarodków.

link: Chcemy być rodzicami – program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Mysłowic w latach 2021-2024
realizator: Gyncentrum, Angelius Provita, InviMed, Novomedica

Miejski Program Polityki Zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego w latach 2021-2024"

lokalizacja: Gorzów Wielkopolski
czas trwania: 2021 - 2024
zakres wsparcia:

 • dofinansowanie w wysokości do 5000 zł do części klinicznej i biotechnologicznej jednej  procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego;
 • dofinansowanie w wysokości do 5000 zł części klinicznej i biotechnologicznej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie (z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych lub męskich komórek rozrodczych);
 • dofinansowanie w wysokości do 2000 zł do części klinicznej jednej procedury dawstwa zarodka (adopcji zarodka) w ramach dawstwa innego niż partnerskie, przy czym do części klinicznej zaliczają się również koszty przechowywania, przetwarzania, dystrybucji i zastosowania zarodka uzyskanego od dawców.

dla kogo: z programu mogą skorzystać pary spełniające następujące warunki formalne:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20 - 43 lat wg rocznika urodzenia;
 • spełniają ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka;
 • są mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego;
 • wyraziły zgodę na poniesienie kosztów kriokonserwacji i przechowywania zarodków.

link: Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2021-2024
realizator: Invimed

Gminny Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa na lata 2021-2022

lokalizacja: Kraków
czas trwania: 2021 - 2022
zakres wsparcia: Każda para zakwalifikowana do niniejszego Programu ma prawo do skorzystania z dofinansowania jednej, zindywidualizowanej procedury medycznie wspomaganej reprodukcji oraz otrzyma możliwość skorzystania z bezpłatnej wizyty u psychologa posiadającego praktykę w dziedzinie psychologii leczenia niepłodności. Pacjenci będący uczestnikami Programu mają prawo do skorzystania z jednorazowego dofinansowania leczenia w wysokości do 5000 zł do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub do
jednorazowego dofinansowania w wysokości do 2500 zł do procedury adopcji zarodka.

dla kogo: do Programu zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20 - 42 lat (w/g rocznika urodzenia);
 • spełniają określone ustawą warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub
 • przystąpienia do procedury dawstwa zarodka;
 • są mieszkańcami Krakowa;
 • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów a także na
 • ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów.

realizatorzy: „GAMETA-SZPITAL” Rzgów; GYNCENTRUM Kraków; GYNCENTRUM Katowice; PROVITA Katowice; CENTRUM MEDYCZNE MACIERZYŃSTWO Kraków; CENTRUM ZDROWIA KIELCE Chęciny; CENTRUM BOCIAN Warszawa i Katowice, PRZYCHODNIA LEKARSKA „NOVUM” Warszawa; PARENS CENTRUM LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Kraków; ARTVIMED-CHROBRY Kraków; KRAKOVI Kraków; MEDISTICA GINEKOLOGIA & PŁODNOŚĆ Kraków; PROVITA Warszawa; WOJCIECH GONTAREK GRAVITA DIAGNOSTYKA I LECZENIE NIEPŁODNOŚCI Łódź.

link: Gminny Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa na lata 2021-2022

Program Polityki Zdrowotnej “Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Oława w latach 2022-2024”

lokalizacja: Oława
czas trwania: 2022 - 2024
zakres wsparcia: Pacjenci zakwalifikowani do niniejszego Programu mają prawo do skorzystania z jednorazowego dofinansowania leczenia w wysokości do 5000 zł do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub do jednorazowego dofinansowania w wysokości do 2500 zł do procedury adopcji zarodka.

dla kogo: do Programu zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 24 - 42 lata (w/g rocznika urodzenia);
 • spełniają określone ustawą warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury
  dawstwa zarodka;
 • są mieszkańcami miasta Oława;
 • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów
  kriokonserwacji oocytów.

realizatorzy: Invicta Wrocław
link do programu: bip.um.olawa.pl

Program Polityki Zdrowotnej “Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice w latach 2021-2023”

lokalizacja: gmina Jelcz-Laskowice
czas trwania: 2021 - 2023
zakres wsparcia: Przewiduje się dofinansowanie w wysokości do 5.000 zł do procedury in vitro:

Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (komórek jajowych i nasienia) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy:

 • kwalifikacja par do udziału w programie oraz wykonanie badań,
  do których obliguje Ustawa o leczeniu niepłodności;
 • kontrolna stymulacja jajeczkowania prowadząca do uzyskania komórek jajowych
  o pełnym potencjale rozrodczym;
 • punkcję jajników, tj. pobranie komórek jajowych pod kontrolą ultrasonografii;
 • znieczulenie ogólne podczas punkcji;
 • pozaustrojowe zapłodnienie komórki jajowej i nadzór nad rozwojem zarodka;
 • hodowlę zarodków;
 • transfer zarodków do jamy macicy;
 • przechowanie zarodków o prawidłowym rozwoju, które nie zostały przeniesione
  do macicy, przez 1 rok.

Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem komórek anonimowej dawczyni:

 • przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych ustawowo badań;
 • pozaustrojowe zapłodnienie komórek jajowych od anonimowej dawczyni i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
 • hodowla zarodków;
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli sytuacja kliniczna pacjentki na to pozwala w ocenie lekarza prowadzącego;
 • przechowanie zarodków o prawidłowym rozwoju, które nie zostały przeniesione
  do macicy, przez 1 rok.

Procedura adopcji zarodka:

 • przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych ustawowo badań;
 • przygotowanie i transfer zarodków do jamy macicy.

dla kogo: Z dofinansowania zabiegów in vitro mogą skorzystać niepłodne pary:

 • u których stwierdzono niepłodność kobiety i/lub mężczyzny i wyczerpały się lub nie istnieją inne metody jej leczenia;
 • zameldowane i zamieszkałe w gminie Jelcz-Laskowice od co najmniej 12 miesięcy.

Pacjenci muszą ponadto spełniać następujące kryteria:

 1. wiek kobiety mieści się w przedziale 20-43 lat, wiek mężczyzn nie jest określony,
 2. zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatora programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i zgodnie z Ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 roku,
 3. wypełniły oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz
  o pozostawaniu w związku małżeńskim lub partnerskim

realizatorzy: Invicta Wrocław
link do programu: Jelcz-Laskowice.pl

Program Polityki Zdrowotnej “Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Koszalina na lata 2021-2023”

lokalizacja: Koszalin
czas trwania: 2021 - 2023
zakres wsparcia: Każda para, którą pozytywnie zakwalifikowano do Programu, ma prawo otrzymać dofinasowanie do jednej z procedur zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 5 000,00 zł.

dla kogo: Do programu mogą przystąpić pary które spełniają warunki:

 • Wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat i w ocenie biochemicznej oraz ultrasonograficznej ma ona szansę na wyindukowanie mnogiego jajeczkowania (AMH powyżej 0,7 ng/ml i co najmniej trzy pęcherzyki w jajniku),
 • Warunkowo w programie mogą uczestniczyć kobiety do 42 roku życia, jeżeli stężenie AMH przekracza 1,5 ng/ml i liczba pęcherzyków w jajnikach jest powyżej trzech,
 • W chwili przystąpienia do programu polityki zdrowotnej posiadają dokumentację medyczną
  z rozpoznaną niepłodnością o oznaczeniu ICD10:46 (niepłodność męska) lub N97 (niepłodność kobieca),
 • Pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności),
 • Zamieszkują na terenie Koszalina przynajmniej od roku i rozliczają się z podatków z Urzędem Skarbowym w Koszalinie (weryfikacja na podstawie pierwszej strony ostatniej deklaracji PIT, która zostanie przedłożona realizatorowi programu),
 • Przeszły w przeszłości leczenie niepłodności i wyczerpano inne metody leczenia prowadzone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Procedurę zapłodnienia pozaustrojowego można podejmować bez wyczerpania innych metod leczenia i w terminie krótszym niż 12 miesięcy od rozpoczęcia leczenia niepłodności, jeżeli zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie jest możliwe uzyskanie ciąży w wyniku zastosowania tych metod,
 • Posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego,
 • Zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatora programu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi i rekomendacjami,
 • Wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów.

realizatorzy: Invicta Sopot, Gameta Gdynia
link do programu: Programie polityki zdrowotnej pn. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Koszalina na lata 2021-2023”

Program Polityki Zdrowotnej “Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miasta Sopotu w latach 2022-2025”

lokalizacja: Sopot
czas trwania: 2022 - 2025
zakres wsparcia:

 • dofinansowanie w wysokości 5 000 zł do części klinicznej i biotechnologicznej przy maksymalnie trzech pełnych procedurach zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego;
 • dofinansowanie w wysokości 5 000 zł do części klinicznej i biotechnologicznej przy maksymalnie trzech pełnych procedurach zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie (z wykorzystaniem żeńskich lub męskich komórek rozrodczych);
 • dofinansowanie w wysokości 2 000 zł do części klinicznej przy maksymalnie trzech pełnych procedurach dawstwa zarodka (adopcji zarodka) w ramach dawstwa innego niż partnerskie, przy czym do części klinicznej zaliczają się również koszty przechowywania, przetwarzania, dystrybucji i zastosowania zarodka uzyskanego od dawców

dla kogo: do programu mogą przystąpić pary które spełniają warunki:

 • zamieszkanie na terenie Gminy Miasta Sopotu przez co najmniej rok i rozliczanie podatku we właściwym dla Miasta urzędzie skarbowym;
 • wiek kobiety w przedziale 20-40 lat według rocznika urodzenia (w tym kobiety z chorobą nowotworową i poddawane leczeniu gonadotoksycznemu);
 • niemożliwość zrealizowania przez ponad rok planów rozrodczych metodą naturalną;
 • pozostawanie w związku małżeńskim lub partnerskim;
 • spełnienie przez parę ustawowych warunków podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie lub przystąpienie do procedury dawstwa zarodka.

realizatorzy: Invicta Gdańsk, Gdynia i Sopot
link do programu: “Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miasta Sopotu w latach 2022-2025”