Autor:

Agnieszka Damska

Data publikacji:

14.12.2023

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Interwencja w sprawie opóźnienia Programu Leczenia Niepłodności na Śląsku

Interwencja w sprawie opoznienia Programu Leczenia Nieplodnosci na Slasku

W zeszłym roku Sejmik Województwa Śląskiego jednogłośnie poparł program profilaktyki zdrowotnej, mający na celu wsparcie leczenia niepłodności metodą in vitro dla mieszkańców regionu w latach 2023-2026. Pomimo tego, inicjatywa do tej pory nie została uruchomiona. Program, przewidujący łączną kwotę 20 mln zł, miał stanowić wsparcie dla par zmagających się z niepłodnością.

W oficjalnym piśmie do Marszałka Województwa Śląskiego, Stowarzyszenie "Nasz Bocian" wyraża głębokie zaniepokojenie opóźnieniem w rozpoczęciu programu. W liście zaznaczamy, że mimo ogłoszenia trzech konkursów na Realizatorów, dwa z nich zostały nagle anulowane.

Pytamy o powody anulowania obydwu konkursów, zwłaszcza drugiego, unieważnionego już po rozstrzygnięciu przez komisję konkursową. Ponadto, wyrażamy niepokój z powodu skoncentrowania kryteriów oceny wyłącznie na aspekcie finansowym. Zdaniem Stowarzyszenia, priorytet powinien nadal obejmować jakość i dostęp do skutecznego leczenia.

Stowarzyszenie składa także pytania dotyczące planów wyłonienia jednego Realizatora oraz zobowiązań potencjalnych Realizatorów do wykonania 1230 procedur in vitro w latach 2023-2024. Zważywszy na to, że średnia ilość zainicjowanych cykli in vitro w Polsce wynosi około 350, obawy dotyczące realizacji tak ambitnych planów są zrozumiałe.

Pacjenci oczekujący na rozpoczęcie programu są zaniepokojeni i niepewni co do przyszłości. Postanowiliśmy podjąć działania i domagać się wyjaśnień od władz Województwa Śląskiego, mając nadzieję, że nasze starania przyczynią się do wyjaśnienia sytuacji i przyspieszą rozpoczęcie programu.