Niepłodność, piecza i adopcja w Polsce - dokąd zmierzamy?

nieplodnosc piecza i adopcja w Polsce

To był dla nas bardzo pracowity i wyjątkowy weekend. 16 września odbyła się konferencja pacjencka zorganizowana z okazji jubileuszu 20-lecia działania Stowarzyszenia Nasz Bocian - “Niepłodność, piecza i adopcja w Polsce - dokąd zmierzamy?”

W wydarzeniu uczestniczyli znakomici prelegenci i wyjątkowi goście - Pacjenci, Eksperci, przedstawiciele ośrodków leczenia niepłodności z całej polski - nasi przyjaciele. Ludzie którzy towarzyszą nam od lat i na których zawsze możemy liczyć.

Podczas pierwszej sesji - sesji pacjenckiej - mieliśmy okazję wysłuchać dwóch prelegentek - Karoliny Klimowicz oraz Anny Krawczak. Karolina, znana Wam doskonale jako @mama.invitro opowiedziała o swoim doświadczeniu niepłodności. Słuchaliśmy o tym, jak trudno zmagać się z brakiem refundacji leczenia, jak ważne jest wsparcie lekarzy i innych specjalistów, z którymi spotykamy się w czasie drogi do rodzicielstwa oraz o tym, jak ważna jest edukacja o płodności i niepłodności.

Anna Krawczak, nasza wieloletnia przewodnicząca, mama dzięki in vitro i dzięki adopcji opowiedziała o systemie pieczy zastępczej w Polsce, zwracając uwagę na to w jaki sposób można poprawić funkcjonowanie zarówno rodzin zastępczych, jak i adopcyjnych w Polsce. Mówiąc o osobistych doświadczeniach, Ania pięknie pokazała jak przebyta droga może zmieniać nasze oczekiwania, plany i decydować o ostatecznym kształcie rodziny.

Sesja II poświęcona była niepłodności w kontekście sytuacji prawnej i społecznej. Moderatorem sesji był prof. dr n. med. Rafał Kurzawa, prezes PTMRiE oraz ekspert TFP Vitrolive. Prelegentkami były Konstancja Saramonowicz, oraz Anita Fincham. Konstancja opowiedziała o osobistym doświadczeniu bycia dzieckiem i osobą dorosłą urodzoną dzięki in vitro. Przejmująco opisała swoją drogę - najpierw dystansowania się do brutalnej debaty społecznej na temat in vitro a w końcu do ponownego uwrażliwienia się na nią po to, aby mieć motywację do walki o zmiany.

Anita Fincham - nasza wiceprzewodnicząca, która zawodowo związana jest z Fertility Europe zaprezentowała Atlas dostępności do leczenia niepłodności w Europie - dokument wypracowany przez FE oraz EPF. Wyniki Atlasu pokazują, jak wiele jest do zrobienia w kwestii równego dostępu do leczenia niepłodności w POlsce. Brak refundacji oraz niedopuszczenie do terapii par jednopłciowych oraz singielek uplasowały Polskę w rankingu dostępności do leczenia niepłodności w Europie na trzecim miejscu od końca.

Sesja III poświęcona była tematowi wsparcia osób niezamierzenie bezdzietnych. Moderatorem sesji był prof. dr n. med. Sławomir Wołczyński - lekarz, który pracował w zespole, którego dokonaniem był pierwszy udany program in vitro w Polsce. Podczas sesji mieliśmy przyjemność wysłuchać wykładu dr n. med. Jana Domitrza. Dr Domitrz mówił o roli lekarza we wsparciu pacjenta w procesie leczenia. Zwracał uwagę nie tylko na wsparcie w zakresie medycznym, ale też na potrzebę towarzyszenia pacjentom w podejmowaniu decyzji o zakończeniu terapii, również wówczas, kiedy nie przynosi ona zakładanych efektów. Dr Domitrz podkreślał również rolę lekarza  we wspieraniu pacjentów w ich decyzjach o wybieraniu innych niż leczenie ścieżek wyjścia z niepłodności - rodzicielstwie adopcyjnym czy zaakceptowanej bezdzietności.

Ostatnią prelegentką była Barbara Szczerba, nasza wiceprzewodnicząca oraz współzałożycielka Naszego Bociana. Basia mówiła o początkach Stowarzyszenia, o naszych najważniejszych projektach, działaniach oraz o tym, jak wiele pracy mamy jeszcze do zrobienia. To była wyjątkowa i wzruszająca podróż przez 20 lat naszego działania na rzecz Pacjentów.

Gościem specjalnym konferencji był Kamil Mieszczankowski - założyciel publicznej zbiórki na proces z autorami i wydawcami podręcznika do HiT. Ilość zebranych środków zdecydowanie przewyższyła prognozowaną i pozwoli na uruchomienie programu wsparcia dla par dotkniętych niepłodnością wymagających leczenia metodą in vitro. Podczas konferencji Kamil ogłosił, że przekazuje na ten cel 250 000 zł! Wspólnie zaprezentowaliśmy główne kryteria kwalifikacji do Programu, który zostanie uruchomiony już w najbliższych tygodniach!

nieplodnosc piecza i adopcja w Polsce

Konferencję można było oglądać na żywo w naszych mediach społecznościowych.

Podczas spotkania po konferencji mieliśmy wiele okazji do rozmów. Był czas na wspomnienia i wzruszenia, ale przede wszystkim nie zabrakło czasu na konstruktywne rozmowy na temat przyszłych działań i projektów. Efekty pierwszych z nich poznacie niebawem!

Sobota była równie pracowita. Zaczęliśmy od cyklu szkoleń a pierwsze z nich dotyczyło języka niepłodności. Zwracaliśmy uwagę na to, jak ogromne znaczenia mają słowa. Wspólne z lekarzami, embriologami, psychologami i oczywiście Pacjentami dyskutowaliśmy o tym jak powinna wyglądać komunikacja z osobami dotkniętymi niepłodnością i jak zmienia się język niepłodności. Rozmawialiśmy również o tym, jak trudny dla Pacjentów bywa język medyczny i co można zrobić, żeby informacje na temat terapii były dla Pacjentów bardziej zrozumiałe. Podczas drugiego szkolenia rozmawialiśmy o roli social mediów w edukacji o płodności i niepłodności. Analizowaliśmy to, jak zmieniają się potrzeby odbiorców naszych treści i co powinniśmy zrobić, żeby im sprostać. 

Ostatnim wydarzeniem soboty było Walne Zgromadzenie Członków Zarządu stowarzyszenia. Podczas zebrania podsumowaliśmy ostatni rok naszej pracy, zaplanowaliśmy działania na kolejny i wybraliśmy zarząd. Nowy skład powiększył się o dwie członkinie - Justynę Bajer i Martę Śmiechowską. Dziewczyny dołączyły do doświadczonej ekipy, którą tworzą: Barbara Szczerba, Anita Fincham oraz Marta Górna. 

Pracę w zarządzie zakończyła Katarzyna Sowińska, której bardzo dziękujemy za ostatnie lata współpracy. Kasia nie odchodzi z Bociana, zostaje z nami jako wolontariuszka i członkini NB :)

partnerzy konferencji