Przekaż 1,5% podatku dla Naszego Bociana!

KRS 00 00 13 35 38  kopiuj KRS

lub na liście organizacji wyszukaj: STOWARZYSZENIE NA RZECZ LECZENIA NIEPŁODNOŚCI I WSPIERANIA ADOPCJI NASZ BOCIAN

Rozliczam online PIT 2023 z PITAX

Przechodzę do Twój e-PIT od Ministerstwa Finansów

W Polsce 1,5 miliona par zmaga się z niepłodnością

Wiele z nich samotnie boryka się z chorobą i często wstydzi się jej nawet przed najbliższymi. Wielu par niestety nie stać na leczenie.
Teraz TY masz wpływ na to czy dotrzemy do nich z wiedzą, wsparciem, a może nawet z programami współfinansującymi leczenie.

W tym roku przekaż swój 1,5% podatku na Stowarzyszenie Nasz Bocian
i pomóż nam walczyć o prawa niepłodnych w Polsce.

Jak pomagamy dzięki twojemu 1,5% podatku?

 

edukujemy i dajemy wsparcie

Przygotowujemy materiały edukacyjne i informacyjne, artykuły, filmy, podcasty o niepłodności, adopcji i rodzicielstwie zastępczym. Działamy przez stronę www oraz Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, LinkedIn, żeby jak najszerzej docierać do osób doświadczających niepłodności. 

walczymy o większą dostępność leczenia

Uczestniczymy w pracach zespołu do spraw opracowania kryteriów programu refundacji leczenia niepłodności metoda in vitro w Polsce!
Piszemy programy polityki zdrowotnej dla samorządów które chcą finansować lub współfinansować invitro dla swoich mieszkańców, szkolimy samorządy, bierzemy udział w radach miast/gmin/powiatów i przekonujemy, że warto inwestować w leczenie niepłodności. Napisaliśmy już kilkadziesiąt takich programów!
Współpracujemy z organizacjami z innych krajów w ramach Fertility Europe, inspirując się nawzajem do lepszego działania
Organizujemy ogólnopolskie kampanie w których edukujemy pacjentów, ale też oferujemy darmowe badania we współpracy z partnerami - najlepszymi klinikami leczenia niepłodności w Polsce. 
Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy własny program "IN VITRO TO HIT!" oferując 100 BEZPŁATNYCH IN VITRO. 

prowadzimy działania rzecznicze

Występujemy w mediach, śledzimy działania rzędu i ministerstw, ale także klinik leczenia niepłodności. Śledzimy artykuły prasowe i doniesienia medialne. Piszemy dziesiątki zapytań, apeli, interwencji, próśb o dostęp do informacji publicznej. Występujemy o opinie do towarzystw naukowych, interweniujemy u rzecznika praw obywatelskich, czy rzecznika praw dziecka. Wysyłamy opinie i uwagi do projektów i rozporządzeń ministerialnych, rządowych i parlamentarnych. Współpracujemy z parlamentarzystami, uczestniczymy w wysłuchanych sejmowych. Śledzimy opinie AOTMiT. Walczymy o dobre imię pacjentów również w sądach.

Jak przekazać 1,5% podatku?

Każdy, kto płaci podatek dochodowy, może przekazać 1,5% jego wartości na wybraną Organizację Pożytku Publicznego (OPP) zamiast do budżetu państwa. To nie wymaga dodatkowych kosztów i pomaga organizacjom skutecznie działać. Wystarczy wybrać organizacje którą chcemy wesprzeć i wypełnić rozliczenie PIT podając jej numerem KRS (np. 0000133538 dla Stowarzyszenia Nasz Bocian). 
W tym roku wpisz 0000133538 - tylko tyle wystarczy by weprzeć osoby doświadczające niepłodności.

Gdzie znajdę wasze sprawozdania z działalności OPP za ubiegłe lata?

Baza sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego jest dostępna w Narodowym Instytucie Wolności na stronie https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl.
Żeby zapoznać się z naszymi sprawozdaniami trzeba w polu KRS wpisać 0000133538 i nacisnąć przycisk Znajdź. Z każdego roku naszej działalności składamy następujące sprawozdania:
• Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
• Bilans
• Rachunek zysków i strat
• Informacja dodatkowa
• Sprawozdanie merytoryczne

Na co przeznaczacie środki zebrane z 1,5% ?

Zawsze przygotowując projekt szukamy partnerów lub grantów które pozwoliłyby go sfinansować. Jednak często jest tak, że uzyskany grant pokrywa jedynie koszt samego działania, bez kosztów obsługi, materiałów czy promocji. Dlatego tak ważne są środki uzyskane z 1,5% bo pozwalają nam pokryć tą część działań, na które nie wystarczyło środków z grantu oraz prowadzić projekty na które nie znaleźliśmy finansowania. Pozwala także w części pokrywać koszty serwerów, biura i pracy. Swoboda finansowa pozwala prowadzić więcej projektów w bardziej niezależny sposób i zależy od Was, naszych darczyńców.

Czy przekazanie 1,5% podatku wpływa na moje rozliczenie podatkowe?

Nie, przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) nie wpływa na kwotę podatku należnego ani na zwrot podatku.

Kto może otrzymać przekazane 1,5% podatku?

Przekazane 1,5% podatku dochodowego może otrzymać organizacja pożytku publicznego (OPP), czyli podmiot, który jest wpisana do wykazu organizacji pożytku publicznego. O status OPP może się starać wiele podmiotów, ale są to zazwyczaj stowarzyszenia, fundacje, organizacje kościelne i spółdzielnie socjalne.

Co to jest status organizacji pożytku publicznego?

Status organizacji pożytku publicznego (OPP) to specjalne uprawnienie, które pozwala na pozyskiwanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach przekazania go na cele statutowe organizacji. Bycie organizacją pożytku publicznego, czyli posiadanie statusu OPP, wiąże się też z obowiązkami np. konieczność wprowadzenia wewnątrz organizacji bardziej wymagających mechanizmów samokontroli, przejrzystość działań i finansów, oraz publikowania sprawozdań z działalności w bazie sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego w Narodowym Instytucie Wolności.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby przekazać 1,5% podatku dochodowego na OPP?

Może to zrobić każdy podatnik rozliczający w danym roku podatkowym przychody podlegające opodatkowaniu, który nie jest z podatku zwolniony. Podczas złożenia zeznania podatkowego za ubiegły rok podatkowy musimy wypełnieniu odpowiedne pole w formularzu PIT. Można to zrobić samodzielnie, poprzez usługę "Twój e-PIT" albo w programie PITAX

Czym jest "Twój e-PIT" i jak wypełnić zeznanie podatkowe za pomocą tej usługi?

Twój e-PIT to usługa udostępniona przez Krajową Administrację Skarbową, dostarczająca automatycznie przygotowane i wypełnione roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Podatnik, który skorzysta z tej usługi nie musi wypełniać wniosków, aby rozliczyć swój podatek przy jej użyciu. Wnioski są przygotowane i automatycznie wypełnione przez KAS. Z usługi "Twój e-PIT" można skorzystać poprzez portal e-Deklaracje wypełniając prosty formularz zgodnie z instrukcjami. Można w nim także wskazać OPP której chcemy przekazać 1,5% podatku dochodowego.

Jak znaleźć numer KRS organizacji pożytku publicznego?

Numer KRS organizacji pożytku publicznego można znaleźć w wykazie organizacji pożytku publicznego na stronie Narodowego instytutu Wolności: Wykaz OPP – 1,5% - Narodowy Instytut Wolności (niw.gov.pl)
Numer KRS Naszego Bociana to: 0000133538

Jakie są korzyści z przekazania 1,5% podatku na OPP?

Przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) pozwala na wsparcie działań charytatywnych, kulturalnych, naukowych, edukacyjnych oraz ochrony zdrowia prowadzonych prze OPP. Daje podatnikowi możliwość wsparcie konkretnych celi społecznych.

Czy organizacja wie, że przekazałem 1,5% podatku?

Tak, jeśli wyrazisz zgodę w formularzu PIT. Ale nie musisz tego robić.

Czy emeryt lub rencista może przekazać 1,5%?

Tak. Jeśli rozlicz się samodzielnie, może podać numer KRS wybranej organizacji (np. 0000133538 dla Stowarzyszenia Nasz Bocian) w formularzu PIT–37. Jeśli nie rozlicza się samodzielnie, może wypełnić specjalny formularz (PIT–OP), w którym wskaże jakiej organizacji pożytku, chce przekazać 1,5%.

Czy 1,5% to darowizna?

1,5% to nie darowizna. To część naszego podatku, którą możemy przekazać wybranej organizacji pożytku publicznego zamiast do skarbu państwa. Darowiznę przekazujemy z własnych pieniędzy, a nie z podatku.

Wybrałeś inna organizacje i już przekazałeś swój 1,5%?
Nic nie szkodzi, nadal możesz nas wspierać!
 
 

 

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP