Autor:

Agnieszka Damska

Data publikacji:

02.08.2023

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Badanie nasienia będzie finansowane przez NFZ!

badania nasienia na NFZ

 

Po wielu latach naszych starań NFZ zrefunduje badanie nasienia! Seminogram wprowadzany jest do koszyka świadczeń gwarantowanych!

Co roku, w ramach Kampani TATA zwracaliśmy się do Ministra Zdrowia z apelem o objęcie badań nasienia koszykiem świadczeń gwarantowanych NFZ z możliwością zlecenia badania przez lekarza POZ lub ginekologa w ramach poradni ginekologicznej. 

Apel do Ministerstwa Zdrowia w sprawie refundacji badań nasienia w 2019 roku  
Apel do Ministerstwa Zdrowia w sprawie refundacji badań nasienia w 2020 roku  
Apel do Ministerstwa Zdrowia w sprawie refundacji badań nasienia w 2021 roku  
Apel do Ministerstwa Zdrowia w sprawie refundacji badań nasienia w 2022 roku

W grudniu 2022 roku przedstawiliśmy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) stanowisko eksperckie w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: „Badanie nasienia (seminogram)”  oraz "Badanie MAR IgG/IgA (ocena przeciwciał przeciwplemnikowych)" jako świadczenia gwarantowanego. 

W uzasadnieniach wskazywaliśmy m.in.:

Badanie nasienia (seminogram) jest podstawowym badaniem w diagnostyce niepłodności męskiej, podczas którego analizowane są ogólne parametry nasienia. Wg. badań czynnik męski stanowi przyczynę niepłodności równie często jak czynnik kobiecy, uniemożliwiając parze skuteczne starania o ciążę. Zgodnie z rekomendacjami towarzystw naukowych diagnostykę niepłodności należy prowadzić równocześnie u obojga partnerów. Potwierdzenie lub wykluczenie czynnika męskiego jako przyczyny niepowodzeń reprodukcyjnych już na początku diagnostyki pozwoli na szybsze postawienie diagnozy oraz rozpoczęcie skutecznej terapii, której skutkiem ma być przeciwdziałanie niezamierzonej bezdzietności poprzez urodzenie zdrowego dziecka. Szybka diagnoza i podjęta terapia pozwalają uniknąć przeciągających się, nieskutecznych starań oraz zminimalizować negatywny wpływ niepłodności na jakość życia pacjentów.

Zgodnie ze statystykami przyczyny niepłodności diagnozuje się równie często po stronie kobiet, jak i mężczyzn, dlatego zgodnie z rekomendacjami towarzystw naukowych diagnostykę niepłodności należy prowadzić jednoczasowo u obojga partnerów.  
Badanie MAR IgG/IgA (ocena przeciwciał przeciwplemnikowych) to badanie wykonywane u pacjentów z nieprawidłowym wynikiem seminogramu, w przypadku podejrzenia  niepłodności o podłożu immunologicznym. Wskazaniem do testu MAR IgG/IgA jest obniżona ruchliwość plemników oraz stwierdzona aglutynacja. Zgodnie ze statystykami przeciwciała przeciwplemnikowe stwierdza się u 9-36% mężczyzn z nieprawidłowym, podstawowym badaniem nasienia.  
Jednoczesna diagnostyka w kierunku niepłodności u obojga partnerów pozwala na szybsze postawienie diagnozy oraz rozpoczęcie skutecznej terapii, której celem jest urodzenie zdrowego dziecka i  przeciwdziałanie skutkom niezamierzonej bezdzietności. 

Nasz głos został usłyszany, a wnioski i starania zostały uwzględnione w projekcie rozporządzenia, które stanowi realizację  
rekomendacji Prezesa AOTMiT w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej „Badanie nasienia (seminogram)”, jako świadczenia gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

Teraz będzie łatwiej wykonać badanie nasienia, NFZ wprowadza seminogram do koszyka świadczeń gwarantowanych!

Seminogram – na czym polega badanie nasienia?

Badanie nasienia (seminogram) jest podstawowym badaniem w diagnostyce niepłodności męskiej podczas którego analizowane są ogólne parametry nasienia. Potwierdzenie lub wykluczenie czynnika męskiego jako przyczyny niepowodzeń reprodukcyjnych już na początku diagnostyki pozwala na szybsze postawienie diagnozy oraz rozpoczęcie skutecznego leczenia.

W ramach badań nasienia na NFZ analizowane będą parametry: 

 • objętość,
 • lepkość ejakulatu,
 • czas upłynnienia,
 • pH,
 • wygląd nasienia,
 • ogólna liczba plemników w nasieniu,
 • liczba plemników w 1 ml ejakulatu,
 • odsetek żywych i poruszających się plemników,
 • a także ewentualna aglutynacja (zgrupowanie) plemników i stopień jej zaawansowania.

Kto będzie mógł skorzystać z badania nasienia na NFZ?

Badanie będzie dostępne dla pełnoletnich mężczyzn, którzy:  
– przez co najmniej 12 miesięcy bezskutecznie starali się ze swoją partnerką o ciążę w sytuacji, gdy partnerka ma poniżej 35 lat lub  
– przez co najmniej 6 miesięcy bezskutecznie starali się ze swoją partnerką o ciążę w sytuacji, gdy partnerka ma powyżej 35 lat, lub  
– mają rozpoznanie według klasyfikacji ICD-10: „N46 Niepłodność męska”.

Gdzie będzie można wykonać bezpłatne badanie nasienia na NFZ?

Badania nasienia na NFZ będzie można wykonać w:

Poradniach specjalistycznych o profilu:

 • położnictwo i ginekologia,
 • urologia,
 • endokrynologia,
 • andrologia,
 • leczenia niepłodności,
 • planowania rodziny i rozrodczości

lub w medycznych laboratoriach diagnostycznych wpisanych do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Od kiedy dostępne bedą bezpłatne badanie nasienia na NFZ?

Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. 

Projekt rozporządzenia obecnie jest na etapie konsultacji publicznych, zostaliśmy poproszeni o zgłoszenie uwag do Projektu w terminie do 11 sierpnia br. Projekt, opinie i rekomendacje oraz postępy prac możecie śledzić na stronach Rządowego Centrum Legislacji (nr z wykazu MZ 1541).  

W tym roku środki na ten cel będą przeznaczone z ogólnej rezerwy, a od 2024 r. będą one zabezpieczone w planie finansowym NFZ. Roczny koszt wykonania badania nasienia MZ szacuje na około 1,8 mln zł (8300 badań x 220 zł).