Together For Fertility

Together For Fertility

Projekt finansowany przez: Erasmus+
Okres realizacji: listopad 2021 – czerwiec 2024
Numer referencyjny: 2021-1-HR01-KA220-ADU-000033647
Budżet projektu: 159.736,00 EUR

Organizacje partnerskie:

Partnerzy projektu pracując od trzydziestu lat z dorosłymi osobami z problemem niepłodności stwierdzili, że potrzebują oni więcej wiedzy o swoim zdrowiu, szczególnie dotyczącej płodności. Niestety, informacje na temat zdrowia często są skomplikowane i trudno dostępne dla osób o niższym poziomie wykształcenia i umiejętności czytania i pisania. Problem niepłodności jest coraz większy w Europie, gdzie jedna na pięć par potrzebuje leczenia, aby zostać rodzicami. W czasie pandemii COVID-19 pokazano jak ważne jest dostarczanie informacji zdrowotnych w łatwy do zrozumienia sposób, dostosowany do języka narodowego i poziomu piśmienności.

W Europie Środkowej i Wschodniej brakuje informacji na temat płodności opartych na dowodach. Realizując projekt chcemy to zmienić, dostarczając informacje o płodności w czterech językach tej części Europy. Celem jest pomoc organizacjom zaangażowanym w edukację zdrowotną, aby lepiej dostosować informacje do osób z niższym poziomem wykształcenia i umiejętności czytania i pisania. Projekt zwiększy dostępność informacji o niepłodności w tych czterech językach i zapewni dorosłym z problemem niepłodności oparte na dowodach, łatwe do zrozumienia informacje w ich języku narodowym.

Cele

Internet i media społecznościowe zwiększyły ilość informacji na temat płodności, ale nie zawsze ich jakość czy zrozumiałość, szczególnie w językach Europy Środkowej i Wschodniej. Celami projektu są:

 • zwiększenie zdolności organizacji partnerskich do przekazywania informacji o zdrowiu osobom o niższym poziomie wykształcenia,
 • zwiększenie zdolności organizacji partnerskich do opracowywania programów i materiałów edukacyjnych w dziedzinie zdrowia,
 • stworzenie nowoczesnego programu szkolenia dla personelu i członków organizacji, aby mogli prowadzić warsztaty dla dorosłych interesujących się płodnością i niepłodnością,
 • opracowywanie rzetelnych informacji na temat płodności, które będą dostępne w formie drukowanej i online w 4 językach Europy Środkowo-Wschodniej.

Działania

Działania szkoleniowe dla personelu i wolontariuszy organizacji partnerskich:

 • szkolenie w zakresie dostarczania edukacji zdrowotnej i informacji dla dorosłych o niższym poziomie umiejętności czytania i pisania oraz wykształcenia
 • szkolenie w zakresie opracowywania wysokiej jakości programów nauczania dorosłych w zakresie edukacji zdrowotnej
 • pilotażowy program szkoleń dla trenerów w zakresie edukacji dotyczącej (nie)płodności

Produkty:

 • wysokiej jakości program szkolenia dla trenerów dla warsztatów edukacyjnych dotyczących niepłodności,
 • drukowana książka o niepłodności dla dorosłych, w pięciu językach (EN, HR, HU, PO, BG),
 • materiały cyfrowe na temat niepłodności dla dorosłych, przystosowane dla osób o niższym poziomie umiejętności czytania i pisania oraz wykształcenia, w pięciu językach (EN, HR, HU, PO, BG), które będą rozpowszechniane za pośrednictwem kampanii w mediach społecznościowych.

Projekt obejmie również wydarzenia upowszechniające we wszystkich krajach partnerskich, angażujące interesariuszy w dziedzinie edukacji zdrowotnej i umiejętności czytania i pisania.

Wyniki

 • zwiększenie zdolności organizacji partnerskich w tworzeniu i dostarczaniu materiałów edukacyjnych dla dorosłych, zwłaszcza dla osób o słabszych umiejętnościach czytania i pisania oraz niskim wykształceniu,
 • zwiększenie możliwości organizacji partnerskich w tworzeniu i dostarczaniu programów edukacji zdrowotnej dla dorosłych,
 • informacje o niepłodności dostępne w formie drukowanej i online w językach Europy Środkowo-Wschodniej, zlokalizowane na poziomie krajowym, z możliwością rozszerzenia na inne języki,
 • poprawa zdolności do zarządzania, uczestnictwa i uzyskiwania finansowania projektów UE dla wszystkich organizacji biorących udział,
 • zwiększenie świadomości zdrowotnej dotyczącej niepłodności.

Together For Fertility - Sofia

...

10/12/2022

Together For Fertility - Budapeszt

...

20/05/2022

Together For Fertility - Zabrzeb

...

01/04/2022