TATA. NAJWAŻNIEJSZE SŁOWO DLA MĘŻCZYZNY

kampania tata

Badania dowodzą, że niepłodność spowodowana jest w równym stopniu przez czynnik męski i żeński.

Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) szacuje, że niepłodność dotyka bezpośrednio około 1-1,5 mln par w Polsce, co stanowi nawet 20% społeczeństwa polskiego w wieku reprodukcyjnym.

 

„TATA. Najważniejsze słowo dla mężczyzny” to ogólnopolska kampania społeczna, którą rozpoczęliśmy w 2010 roku. Celem kampanii było przełamanie stereotypów postrzegania niepłodności jako problemu wyłącznie kobiecego, a oczekiwanym efektem upowszechnienie wiedzy na temat niepłodności jako choroby społecznej oraz prognoz co do jej zasięgu w kolejnych pokoleniach. Patronat Honorowy nad kampanią objęło Ministerstwo Zdrowia oraz Polski Komitet Olimpijski.

Od tego czasu co roku w czerwcu organizujemy kampanię: TATA. Najważniejsze słowo dla mężczyzny” i zapraszamy do niej wszystkie polskie ośrodki leczenia niepłodności. Kliniki niezawodnie przekazują nieodpłatnie pulę badań nasienia dla pacjentów, by pomóc w diagnostyce i leczeniu niepłodności.

Jednocześnie jako Stowarzyszenie Nasz Bocian występujemy do Ministra Zdrowia z petycją o wprowadzenie refundacji badania nasienia.

Czerwiec 2022 to najnowsza edycja naszej dorocznej akcji - 43 klinik i 1145 badań!

Nie zwlekajcie! Zbadajcie swoją płodność!

 

 

Kampania Tata 2022 - bezpłatne badania nasienia

Badanie nasienia to podstawa diagnostyki niepłodności męskiej. ...

01/06/2022

Badanie nasienia bez tajemnic

Badanie nasienia (inaczej seminogram lub spermiogram) to pierwsze i podstawow ...

24/06/2022

Biopsja na otwartym jądrze Micro TESE

Biopsja jądra Micro TESE to innowacja w leczeniu u mężczyzn, których niepłodn ...

10/06/2022

Refundacja seminogramu - apel do Ministra Zdrowia

Zwracamy się z apelem o objęcie badań nasienia koszykiem świadczeń gwarantowa ...

03/06/2022

Niepłodność męska

Mnogość chorób wymaga szerokiego wieloczynnikowego podejścia do diagnostyki n ...

26/09/2020

Interpretacja seminogramu - jak rozumieć wynik badania nasienia

Podstawowym badaniem laboratoryjnym w ocenie płodności mężczyzny jest badanie ...

07/10/2020

NIEPŁODNOŚĆ MĘSKA – DIAGNOSTYKA I LECZENIE

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) niepłodność jest to „nie ...

24/10/2010

Statystyki niepłodności męskiej na tle danych światowych

Niepłodność męska jest pojęciem stosunkowo młodym. ...

04/10/2010

Niepłodność

Z problemem niepłodności spotyka się każdy lekarz ginekolog. ...

29/09/2010

DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCI PARTNERSKIEJ

Klasyfikacja rodzaju niepłodności zależy od wielu badań diagnostycznych oraz ...

06/11/2010

Start Kampanii - TATA. Najważniejsze słowo dla mężczyzny.

9 września 2010 roku rozpoczyna się ogólnopolska kampania społeczna „TATA. ...

08/09/2010

Spot telewizyjny - "Słowa które każdy mężczyzna chce usłyszeć."

...

02/09/2010

Spot radiowy - "Słowa które każdy mężczyzna chce usłyszeć."

...

06/09/2010

Film z konferencji inaugurującej kampanię "TATA".

...

14/09/2010

Najważniejsze słowo dla mężczyzny.

Przede wszystkim bezpieczeństwo, miłość, siłę i w jakimś stopniu wzór do naśl ...

06/02/2011

Grupa Ekspertów kampanii - TATA. Najważniejsze słowo dla mężczyzny.

...

08/09/2010

Media o kampanii - tym razem TV i radio

Udało się nam zebrać programy i audycje informujące o starcie kampanii. ...

17/09/2010

Kampania w mediach

No to ruszyliśmy i ... chyba się spodobało ;-) Oto co piszą o nas media. ...

09/09/2010

Banery internetowe - "Słowa które każdy mężczyzna chce usłyszeć."

...

06/09/2010

Bilboardy

  ...

02/09/2010